Oplossing “Sporadische Voorschrijvers” voor eind 2017

Webtoepassing voor « sporadische voorschrijvers »

Ambulante elektronische voorschriften worden best aangemaakt vanuit of in contact met het elektronisch medisch dossier en in overeenstemming met een medicatieschema, wanneer dat aanwezig is. Alle gehomologeerde pakketten voor huisartsen in België zijn in staat om elektronische voorschriften aan te maken en te verzenden via Recip-e.

Voor talrijke sporadische voorschrijvers is een elektronisch dossier echter buiten proportie ten opzichte van hun effectieve noden: sommige specialisten hebben zelden patiëntencontacten en vele artsen/tandartsen/vroedvrouwen maken zelden voorschriften, vanuit hun minder actieve praktijk, maar ze beschikken over een RIZIV-nummer en zijn voorschrijfgerechtigd.

Voor dit doelpubliek zal het RIZIV tijdens de vierde trimester van 2017 een gratis toegankelijke webtoepassing ter beschikking stellen, met als vereisten: een webbrowser en een e-ID lezer.

De sporadische voorschrijver zal zich dienen te identificeren en authentificeren met zijn e-ID en pin-code, waarna hij zal kunnen voorschrijven via Recip-e.

De voorschrijver functies van Recip-e zullen beschikbaar zijn: aanmaken van een voorschrift, terugtrekking (revoke) van een voorschrift, oplijsten van de openstaande voorschriften voor patiënt X, een “aankondiging van voorschrift” verzenden naar een apotheker, de “feedback” berichten van apothekers (of andere zorgverstrekkers: verpleegkundigen/kinesitherapeuten) tonen.

Indien dat nodig is, zal dit programma eveneens toelaten aanvragen “hoofdstuk IV” via MyCarenet door te sturen.