Eerste kwartaal Recip-e 2019

Het eerste kwartaal stond in functie van de continuïteit van de Recip-e dienst en de evaluatie van de werking van Recip-e.

De onderstaande contactinformatie blijft dezelfde.

Studie Sven Van Laere (hij studeerde informatica  aan de VUB en vervolgde zijn opleiding met een  doctoraat in de medische wetenschappen)

Zoals reeds vermeld is Sven volop bezig met het onderzoeken van de kwaliteit van de Recip-e dienst en werkt hij zo mee aan de optimalisatie ervan. Vorig jaar heeft hij in het eerste deel van zijn onderzoek een bevraging gedaan van apothekers over het elektronisch voorschrift. De belangrijkste conclusie was dat er nog wat werk aan de winkel is om de kennis over het elektronische voorschrift op punt te zetten. Voor het tweede deel van zijn studie voerde Sven samen met de tariferingsdienst KLAV (Koninklijke Limburgse Apothekers Verbond) een diepgaander onderzoek uit in Limburg. Hieruit bleek dat 97.75% van de Limburgse apothekers een Recip-e voorschrift behandelt (dus slechts 2.25% manueel -lees: geen Recip-e voorschrift. Een positieve evolutie dus. Verdere resultaten van dit onderzoek werden opgenomen in een interview met Sven dat hier te lezen is.

Dematerialisering

Zoals reeds besproken in het vorige kwartaalrapport, kaderen deze studies in de voorbereiding van de dematerialisering, meer bepaald van de optimalisatie van de  “dematerialiseringsvalidator”. Wat betreft de dematerialisering, is er goed nieuws, nl.  de technische informatie voor de softwarehuizen is beschikbaar en gevalideerd en de ontwikkelingen kunnen dus weldra van start gaan! Begin april 2019 brengen we de softwarehuizen op de hoogte en bezorgen hen alle nodige documentatie. Daarnaast worden er op donderdag 25 april twee infosessies georganiseerd : van 10u tot 12u voor de voorschrijfpakketten en van 14u tot 16u voor de afleverpakketten. De dematerialisering is vanaf nu een feit. Het is een proces, waar we samen met de softwarehuizen de handen in elkaar zullen slaan om bij de zorgverstrekkers het beoogde resultaat te krijgen. Meer weten over de dematerialisering? Dit kan! De white paper die Recip-e goedkeurde samen met de patiëntenverenigingen tijdens de Raad van Bestuur van Recip-e kan je binnenkort terugvinden op onze website:

‘De Knop’.

Dankzij de knop kan een zorgverstrekker vanuit zijn softwarepakket een “fout” melden aan Recip-e. Deze knop is momenteel slechts in 1 softwarepakket geïntegreerd. We zijn volop bezig om hier verandering in te brengen. In totaal  kregen we via deze knop reeds 1121 meldingen binnen.[1]

Overigens kwamen 205 tickets binnen op onze support@recipe-.be, dit zijn vragen rechtstreeks gemeld door zorgverstrekkers.

Deze meldingsmogelijkheid zorgt er mee voor dat we verder kunnen optimaliseren en dat het aantal meldingen in de toekomst kan dalen, dankzij de feedback.

Hieronder ziet u een overzicht van de tickets en het percentage van de meest voorkomende meldingen:

De meldingen kunnen we in 3 types meldingen indelen:

  1. Inhoudelijke meldingen

Vaak voorkomend in de apotheek met mogelijks een grote impact op de goede werking in de praktijk.

Hieronder rekenen we volgende types meldingen:

  • Inhoudelijk verschil Elektronisch en BEV
  • CNK: Problemen / afwezigheid / oude nummers / 0000000
  • Probleem VOS
  • Probleem Magistraal

Inhoudelijk verschil elektronisch en BEV: Q4 2018 3.2%  t.o.v. Q1 2019 3.0% dus een lichte nagenoeg verwaarloosbare daling, we spreken dus van een status quo.

Problemen met de CNK :  Q4 2018 1.5%  t.o.v. Q1 2019 4.6% , wat een opmerkelijke stijging betekent. De gebruikte databronnen blijven voor problemen zorgen. De SAMv2 kan hierbij een oplossing zijn, maar momenteel weten we nog niet of er een verplichting komt of niet.

Probleem VOS werd vorig kwartaal even niet meer gesignaleerd maar duikt dit kwartaal terug op met enkele meldingen, in totaal goed voor 0.9%. Het gebruik van de SAMv2 zou ook hier een oplossing bieden.

Probleem Magistraal was vorig kwartaal al beperkt met 0.4% en wordt nu gehalveerd tot 0.2%. Er dienen 2 oorzaken meegegeven te worden. Enerzijds is er soms de foute interpretatie langs apothekerszijde dat een magistrale bereiding die als tekst meegegeven is, fout is, wat technisch gezien voor Recip-e niet het geval is. Anderzijds zijn voorschrijfpakketten op zoek naar goede databronnen om bereidingen voor te schrijven en loopt daar ook af en toe iets mis. Momenteel  overleggen we met experten van het TMF om tot oplossingen te komen.

  • Gebruikersmeldingen

Deze zijn meestal te wijten aan een foute handeling of foutief gebruik van het softwarepakket. Dit kan voorkomen in het artsenpakket wanneer artsen per ongeluk hun voorschriften revoken of in de apotheeksoftware, als apothekers hun voorschrift ‘in process’ blijft staan en niet teruggegeven wordt aan de Recip-e server.  Een tweede type gebruikersmeldingen heeft te maken met de RID en Barcode – dit kan ook een technische fout zijn – en komt voor wanneer artsen die een BEV verschillende malen kopiëren indien 1 BEV reeds werd afgehaald.

Ten opzichte van Q4 2018: 56.9% zien we een stijging in Q1 2019 naar 60.4% gerapporteerde foutmeldingen. Het betreft hier het totaal aantal foutmeldingen en niet alleen gebruikersmeldingen.

Verdere analyse wees uit dat de oorzaak van meer dan 60% van de foutmeldingen bij eHealth lag. Het ging om meldingen in verband met het ophalen van een key of om een technische eHealth fout.

Wat betreft de problemen met de RID/barcode zien we een sterke daling met een kwart van 20.7% in Q4 2018 naar 15.6% in Q1 2019. Dit kan verklaard worden doordat vaak voorkomende ‘kinderziektes’ bij nieuw opstartende pakketten (voornamelijk bij ziekenhuizen) intussen verholpen zijn.

  • Technische meldingen

Deze meldingen kunnen op verschillende niveaus en in iedere fase van het proces voorkomen. Als we kijken naar echte technische meldingen die gemeld worden via de support door zorgverstrekkers dan zien we dat meldingen met de interpretatie van de datum van 1.1% in Q4 2018 stegen naar 1.9%. Hierbij zijn het de “vervaldatum” en de “datum uitvoerbaar vanaf” die vooral voor problemen zorgen.

De meldingen zoals hierboven vermeld die hun oorzaak bij het ophalen van de “key of eHealth” hebben, vallen uiteraard onder deze categorie en zijn te wijten aan problemen bij eHealth.

De wekelijkse rapporteringen naar de softwarehuizen gaan verder, er werden ondertussen ook enkele nieuwe flows toegevoegd om deze meldingen in samenwerking met de softwarehuizen geleidelijk van de baan te krijgen.

Bijna iedereen aan boord!

We lijken stilaan aan een maximum aantal zorgverstrekkers-gebruikers te zitten.

Ziekenhuizen

We zien dat het aantal ziekenhuizen gelijk gebleven is, maar dat het aantal voorschriften is toegenomen.

Tandartsen

Meer tandartsen gingen voorschrijven, maar het aantal gemaakte voorschriften daalde licht.

Artsen

Het aantal artsen blijft stabiel, terwijl net als bij de tandartsen het aantal voorschriften licht daalde dit kwartaal.

Vroedvrouwen

Een opmerkelijke stijging zien we bij de vroedvrouwen. De aantallen blijven echter klein maar in het eerste kwartaal zagen we meer dan een verdubbeling aan nieuwe voorschrijvende vroedvrouwen. Dit weerspiegelde zich ook een stijging van het aantal voorschriften.

Apotheken

Het aantal apotheken is stabiel, de lichte daling hangt samen met het sluiten van enkele apotheken begin dit jaar. Het aantal voorschriften vertoonde een lichte daling, niets verontrustend, en lag in lijn met het dalend aantal voorschriften dat uitgeschreven werd.

Communicatie.

Vorig kwartaalrapport vermelden we ons Twitterkanaal. Onze volgers blijven stijgen. We mochten dit kwartaal 65 nieuwe volgers verwelkomen, waardoor we nu 244 volgers tellen.  De “Impressions” die we achterlieten op Twitter zijn sterk gestegen tegenover vorig kwartaal.

We blijven onze communicatie en helpdeskwerking optimaliseren, er zitten de komende drie maand heel wat nieuwe zaken aan te komen! Benieuwd?  Lees er alles over begin juli!

We zoeken nog zorgverstrekkers die een positieve ervaring of tips & tricks willen delen. Interesse? Mail dan naar communication@recip-e.be


[1] We dienen hierbij op te merken dat we gedurende een bepaalde periode de tickets dubbel kregen wegens een technische melding. Dit beïnvloedde dus de cijfers