De mijlpaal van 01/10 door de ogen van een apotheker

Sinds 01/10/2020 hebben de softwarehuizen hun systeem zodanig aangepast dat voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsduur kunnen hanteren dan de standaard drie maanden. Deze aanpassing brengt verschillende voordelen en veranderingen met zich mee. We spraken met  apotheker Charles Ronlez over zijn ervaringen als apotheker in deze setting. Het parallellisme tussen de geldigheid en de terugbetaling … Continue reading De mijlpaal van 01/10 door de ogen van een apotheker

Wat gebeurt er met de geldigheid van het voorschrift vanaf 1 oktober 2020?

Bijna een jaar geleden werd de geldigheidsduur en de terugbetalingsperiode van het voorschrift gelijkgesteld.[1] Sindsdien bedraagt de termijn standaard [2] 3 maanden min 1 dag, vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld. Op 1 oktober 2020 staat er een nieuwe wijziging op de planning. Vandaag de dag is elektronisch voorschrijven verplicht en … Continue reading Wat gebeurt er met de geldigheid van het voorschrift vanaf 1 oktober 2020?

Aangepaste geldigheidsduur: de voordelen op het terrein

Vanaf 1 oktober 2020 [1] kan de huisarts of specialist een kortere of langere geldigheidsduur toepassen dan de standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven. We spraken met dr. Apr. Katrien Thorré van Recip-e VZW over deze verandering. “Vanuit gezondheids- en veiligheidsperspectief is het een zeer goede beslissing.” stelt dr. Apr. Katrien Thorré. “Een patiënt krijgt … Continue reading Aangepaste geldigheidsduur: de voordelen op het terrein

Geldigheid – Overgangsperiode 1/9/2020 tot 1/10/2020

Op 01/10/2020 zullen alle softwarepakketten aangepast zijn van V2 naar V4. Vanaf die datum kan de voorschrijver voor kortere of langere geldigheidsperiode kiezen bij het opstellen van zijn voorschrift. Maar wat gebeurt er met de voorschriften met een geldigheidsduur langer dan 3 maanden, in de overgangsperiode van 1 september 2020 tot 1 oktober 2020? De … Continue reading Geldigheid – Overgangsperiode 1/9/2020 tot 1/10/2020

Tweede kwartaalrapport 2020

In dit kwartaalrapport behandelen we verschillende onderwerpen. Eerst en vooral de technische stand van zaken : de implementatie van fase 1 van V4, de aangepaste SDK met een nieuwe eHealth connector en de verschillende overlegmomenten met de softwarehuizen. De ‘facts en figures’ worden ook dit kwartaal opgevolgd en vermeld. We bespreken eveneens de nieuwe monitoring tool … Continue reading Tweede kwartaalrapport 2020

Pilootprojecten V4: Softwarehuizen

De afgelopen weken en maanden hebben we hard gewerkt aan de grote veranderingen die op de planning staan vanaf 1 oktober 2020. De softwarepakketten zullen gewijzigd worden zodat de voorschrijvers een aangepaste geldigheidsperiode kunnen toepassen. Enkele ijverige vrijwilligers hebben zich opgegeven om samen met Recip-e een pilootproject op te starten. Wat is dat eigenlijk, een … Continue reading Pilootprojecten V4: Softwarehuizen

Eerste kwartaalrapport 2020

Het eerste kwartaal is voorbij. In het kwartaalrapport behandelen we de volgende onderwerpen: de verplichting van het elektronisch voorschrijven voor geneesmiddelen, volledige dematerialisatie wordt uitgesteld naar 2021, het overleg met de softwarehuizen en de cijfers van het eerste kwartaal. We bespreken eveneens de komst van een de nieuwe collega en de communicatie activiteit van Recip-e. … Continue reading Eerste kwartaalrapport 2020

Jaarrapport 2019

In 2019 heeft Recip-e belangrijke stappen gezet in de verdere richting van de dematerialisatie van het elektronisch voorschrift. Er werd heel wat voorbereidend werk uitgevoerd. Nieuwe Recip-e functies zouden zowel de voorschrijvers, apothekers als patiënt een toegevoegde waarde bieden. De specificaties voor volledige dematerialisatie werden definitief uitgeschreven in 2019. Recip-e was er klaar voor.  Begin … Continue reading Jaarrapport 2019

Doelstellingen Recip-e

In de laatste blogartikels leerden we al heel wat over Recip-e! We weten nu wie Recip-e is en wat Recip-e doet. Voorzitter Dr Marc Moens schetste samen met ondervoorzitter Apr. Lieven Zwaenepoel en penningmeester Dhr Hendrik Van Gansbeke een duidelijk beeld. Vandaag richten we onze aandacht op de doelstelling van Recip-e algemeen. Bestuurders van Recip-e … Continue reading Doelstellingen Recip-e