Eerste kwartaalrapport 2020


Het eerste kwartaal is voorbij. In het kwartaalrapport behandelen we de volgende onderwerpen: de verplichting van het elektronisch voorschrijven voor geneesmiddelen, volledige dematerialisatie wordt uitgesteld naar 2021, het overleg met de softwarehuizen en de cijfers van het eerste kwartaal. We bespreken eveneens de komst van een de nieuwe collega en de communicatie activiteit van Recip-e. … Continue reading Eerste kwartaalrapport 2020

Jaarrapport 2019


In 2019 heeft Recip-e belangrijke stappen gezet in de verdere richting van de dematerialisatie van het elektronisch voorschrift. Er werd heel wat voorbereidend werk uitgevoerd. Nieuwe Recip-e functies zouden zowel de voorschrijvers, apothekers als patiënt een toegevoegde waarde bieden. De specificaties voor volledige dematerialisatie werden definitief uitgeschreven in 2019. Recip-e was er klaar voor.  Begin … Continue reading Jaarrapport 2019

Doelstellingen Recip-e


In de laatste blogartikels leerden we al heel wat over Recip-e! We weten nu wie Recip-e is en wat Recip-e doet. Voorzitter Dr Marc Moens schetste samen met ondervoorzitter Apr. Lieven Zwaenepoel en penningmeester Dhr Hendrik Van Gansbeke een duidelijk beeld. Vandaag richten we onze aandacht op de doelstelling van Recip-e algemeen. Bestuurders van Recip-e … Continue reading Doelstellingen Recip-e

Interview Katrien: Mijlpaal 01/02 en 100% digitaal


100% digitaal Op 01/01 werd het digitaal voorschrijven verplicht. Hoe is de aanloop naar deze mijlpaal verlopen volgens u? Eind 2019 hebben we al een stijgende trend gezien, maar vooral vanaf begin januari zien we dat deze trend ook blijft stijgen. Dat is vooral te wijten aan het aantal specialisten die in een sneltempo digitaal … Continue reading Interview Katrien: Mijlpaal 01/02 en 100% digitaal

Vierde kwartaal Recip-e 2019


1. Contactinformatie 2. Implementeringen op het terrein 1 november 2019 De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, wordt op elkaar afgestemd. De geldigheidstermijn is standaard 3 maanden -1 dag vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld. Door het uitstel … Continue reading Vierde kwartaal Recip-e 2019

Wat en wie is Recip-e – Hendrik Van Gansbeke


Hendrik Van Gansbeke, penningmeester Recip-eAlgemeen coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen Waar staat Recip-e voor? “Ik heb altijd begrepen dat Recip-e staat voor het digitaal aanmaken van een voorschrift door een arts of een andere zorgverstrekker die gemachtigd is om een voorschrift op te maken. Dat kan zijn voor het voorschrijven van geneesmiddelen, maar het kan ook … Continue reading Wat en wie is Recip-e – Hendrik Van Gansbeke

Algemene Info: Elektronisch voorschrijven – INFORMATIE VOOR DE PATIËNT


Waar wordt het elektronisch voorschrift opgeslagen? De voorschriften die elektronisch worden voorgeschreven staan op de server van Recip-e. In tegenstelling tot wat vaak in de volksmond beweerd wordt, staan ze niet op de identiteitskaart van de patiënt. Wanneer de arts een voorschrift opmaakt, wordt het voorschrift meteen op de server geplaatst. Via deze software wordt … Continue reading Algemene Info: Elektronisch voorschrijven – INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Hoe is Recip-e geëvolueerd? – Lieven Zwaenepoel


Apr. Lieven Zwaenepoel – Ondervoorzitter Recip-eOfficina ApothekerVoorzitter APB, Algemene Pharmaceutische bond Hoe is Recip-e ontstaan? “Een jaar of 10 geleden is men gaan nadenken vanuit de sector en ook vanuit de overheidsadministraties om het papieren voorschrift ook digitaal aan te bieden. Daarvoor heeft men de VZW Recip-e opgericht. Deze VZW werd opgestart vanuit de sector … Continue reading Hoe is Recip-e geëvolueerd? – Lieven Zwaenepoel

Wijziging in geldigheidsduur sinds 1 november 2019, wat verandert er vanaf 1 februari 2020?


Tot 1 november 2019 was de geldigheidsduur van een elektronisch voorschrift oneindig. Dit wil zeggen dat de patiënt zijn geneesmiddel zonder uiterste datum kon afhalen bij de apotheker. De terugbetalingsperiode van een geneesmiddel liep tot drie maanden na de voorschrijfdatum/ uitgestelde afleveringsdatum. Sinds 1 november 2019 is de terugbetalingsperiode en geldigheidsduur van een voorgeschreven geneesmiddel … Continue reading Wijziging in geldigheidsduur sinds 1 november 2019, wat verandert er vanaf 1 februari 2020?