In gesprek met Directeur Katrien Thorré over 10 jaar Recip-e


Wie is Recip-e? “Na de Proof of Concept met Belgacom, opgestart met een arts, apotheker en informaticus, werd er een projectmatige financiering voorzien door het RIZIV. Er werd een vzw opgericht vanuit de verenigingen van zorgverstrekkers die in het verzekeringscomité zetelen: de artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen. Deze associaties leveren de vertegenwoordigers in de … Continue reading In gesprek met Directeur Katrien Thorré over 10 jaar Recip-e

10 jaar Recip-e door de ogen van Dr. Marc Moens


We spraken met Dr. Marc Moens over zijn ervaringen bij Recip-e. Hoe is het allemaal begonnen? Wat staat er ons nog te wachten de komende tijd? Verleden, heden en toekomst, Dr. Moens vertelt ons zijn verhaal en geeft een eerlijke opinie.  Hoe is Recip-e 10 jaar geleden ontstaan? “Het begon allemaal ongeveer 15 jaar geleden, … Continue reading 10 jaar Recip-e door de ogen van Dr. Marc Moens

De opstart van Recip-e door de ogen van Luc Baert


Recip-e bestaat 10 jaar! Apr Luc Baert stond mee aan de start van Recip-e en heeft de volledige weg naar 2020 doorlopen. Hij vertelt over de visie van Recip-e, zijn ervaringen, de uitdagingen en niet onbelangrijk zijn toekomstvisie. Hoe heeft u de opstart van Recip-e beleefd? “Het begon allemaal met het  Medisch Discussieforum (MDF), een … Continue reading De opstart van Recip-e door de ogen van Luc Baert

De mijlpaal van 01/10 door de ogen van een apotheker


Sinds 01/10/2020 hebben de softwarehuizen hun systeem zodanig aangepast dat voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsduur kunnen hanteren dan de standaard drie maanden. Deze aanpassing brengt verschillende voordelen en veranderingen met zich mee. We spraken met  apotheker Charles Ronlez over zijn ervaringen als apotheker in deze setting. Het parallellisme tussen de geldigheid en de terugbetaling … Continue reading De mijlpaal van 01/10 door de ogen van een apotheker

Derde kwartaalrapport 2020


Voor de softwarehuizen stond er een erg belangrijke mijlpaal op het programma: de eerste fase van de dematerialisatie die technisch mogelijk werd dankzij de overschakeling naar V4 Recip-e. Deze implementatie brengt een groot comfort met zich mee voor de voorschrijvers en de patiënten: het kunnen toepassen van een kortere of langere geldigheidsperiode op het elektronisch … Continue reading Derde kwartaalrapport 2020

Wat gebeurt er met de geldigheid van het voorschrift vanaf 1 oktober 2020?


Bijna een jaar geleden werd de geldigheidsduur en de terugbetalingsperiode van het voorschrift gelijkgesteld.[1] Sindsdien bedraagt de termijn standaard [2] 3 maanden min 1 dag, vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld. Op 1 oktober 2020 staat er een nieuwe wijziging op de planning. Vandaag de dag is elektronisch voorschrijven verplicht en … Continue reading Wat gebeurt er met de geldigheid van het voorschrift vanaf 1 oktober 2020?

Aangepaste geldigheidsduur: de voordelen op het terrein


Vanaf 1 oktober 2020 [1] kan de huisarts of specialist een kortere of langere geldigheidsduur toepassen dan de standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven. We spraken met dr. Apr. Katrien Thorré van Recip-e VZW over deze verandering. “Vanuit gezondheids- en veiligheidsperspectief is het een zeer goede beslissing.” stelt dr. Apr. Katrien Thorré. “Een patiënt krijgt … Continue reading Aangepaste geldigheidsduur: de voordelen op het terrein