Vierde kwartaal Recip-e 2019


1. Contactinformatie 2. Implementeringen op het terrein 1 november 2019 De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, wordt op elkaar afgestemd. De geldigheidstermijn is standaard 3 maanden -1 dag vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld. Door het uitstel … Continue reading Vierde kwartaal Recip-e 2019

Wat en wie is Recip-e – Hendrik Van Gansbeke


Hendrik Van Gansbeke, penningmeester Recip-eAlgemeen coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen Waar staat Recip-e voor? “Ik heb altijd begrepen dat Recip-e staat voor het digitaal aanmaken van een voorschrift door een arts of een andere zorgverstrekker die gemachtigd is om een voorschrift op te maken. Dat kan zijn voor het voorschrijven van geneesmiddelen, maar het kan ook … Continue reading Wat en wie is Recip-e – Hendrik Van Gansbeke

Algemene Info: Elektronisch voorschrijven – INFORMATIE VOOR DE PATIËNT


Waar wordt het elektronisch voorschrift opgeslagen? De voorschriften die elektronisch worden voorgeschreven staan op de server van Recip-e. In tegenstelling tot wat vaak in de volksmond beweerd wordt, staan ze niet op de identiteitskaart van de patiënt. Wanneer de arts een voorschrift opmaakt, wordt het voorschrift meteen op de server geplaatst. Via deze software wordt … Continue reading Algemene Info: Elektronisch voorschrijven – INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Hoe is Recip-e geëvolueerd? – Lieven Zwaenepoel


Apr. Lieven Zwaenepoel – Ondervoorzitter Recip-eOfficina ApothekerVoorzitter APB, Algemene Pharmaceutische bond Hoe is Recip-e ontstaan? “Een jaar of 10 geleden is men gaan nadenken vanuit de sector en ook vanuit de overheidsadministraties om het papieren voorschrift ook digitaal aan te bieden. Daarvoor heeft men de VZW Recip-e opgericht. Deze VZW werd opgestart vanuit de sector … Continue reading Hoe is Recip-e geëvolueerd? – Lieven Zwaenepoel

Wijziging in geldigheidsduur sinds 1 november 2019, wat verandert er vanaf 1 februari 2020?


Tot 1 november 2019 was de geldigheidsduur van een elektronisch voorschrift oneindig. Dit wil zeggen dat de patiënt zijn geneesmiddel zonder uiterste datum kon afhalen bij de apotheker. De terugbetalingsperiode van een geneesmiddel liep tot drie maanden na de voorschrijfdatum/ uitgestelde afleveringsdatum. Sinds 1 november 2019 is de terugbetalingsperiode en geldigheidsduur van een voorgeschreven geneesmiddel … Continue reading Wijziging in geldigheidsduur sinds 1 november 2019, wat verandert er vanaf 1 februari 2020?

Hendrik Van Gansbeke – 100 % Digitaal


Hendrik Van Gansbeke, penningmeester Recip-eAlgemeen coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen Hoe zie je de evolutie van de digitale toepassingen in het algemeen en in het bijzonder in het kader van Recip-e voor andere beroepsgroepen? « En parcours de route werden er bijkomende doelstellingen bepaald. Men is op die manier op zoek naar meer generieke oplossingen.  Als het dan werkt voor … Continue reading Hendrik Van Gansbeke – 100 % Digitaal

Apr. Lieven Zwaenepoel – 100% Digitaal


Apr. Lieven Zwaenepoel – Ondervoorzitter Recip-eOfficina ApothekerVoorzitter APB, Algemene Pharmaceutische bond Hoe ziet u de samenwerking met de artsen betreffende de doelstelling 100% digitaal? Betekent dit een verandering voor de apothekers? “Eerst en vooral ik weet niet of het een doelstelling is om 100 procent digitaal te gaan. We gaan ervoor, maar er zijn uitzonderingen … Continue reading Apr. Lieven Zwaenepoel – 100% Digitaal

Dr. Marc Moens – 100 % Digitaal


Dr. Marc Moens, Voorzitter Recip-e vzwKlinisch bioloogErevoorzitter BVAS, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten Wat is uw mening over de verplichting van het elektronisch voorschrift? “Overal in elke geleding van de maatschappij, is de informatisering gaande. In alle handelszaken is dat zo, in de bankwereld is dat zo, waarom zou de medische wereld daar aan ontsnappen?“ Het … Continue reading Dr. Marc Moens – 100 % Digitaal