Derde kwartaal Recip-e 2019

De onderstaande contactinformatie is ongewijzigd

1. Fasering van ontwikkelingen

In de maand september vroegen de softwarehuizen uitstel voor hun ontwikkelingen in het kader van Recip-e aan het RIZIV. Er werd beslist om de veranderingen gefaseerd te implementeren. Concreet betekent dit dat de softwarehuizen van de apotheekpakketten hun uitrol zullen starten vanaf 1 maart tot en met 30 april 2020 voor wat betreft de basiszaken met betrekking tot V4 Kmehr 1.28. Verder zullen de softwarehuizen van de voorschrijverspakketten hun uitrol starten vanaf 1 april tot en met 1 juni 2020. De volledige dematerialisering zal geïmplementeerd worden tegen 1 oktober 2020.

Door deze wijzigingen heeft Recip-e de specificaties herbekeken en geherdefinieerd, vooral in het kader van een langer behoud van de V2 Kmehr 1.19. Tevens werden de contentguidelines en productieguidelines alle aangepast voor de settings die op het terrein aanwezig zullen zijn.

De updates van de technische documenten kan je vinden op de homepage van de Recip-e website.

Tevens kan je er het overzicht vinden van de afspraken met de softwarehuizen.

2. Studie Optimalisatie – Marc Nyssen

Op weg naar de dematerialisering is het belangrijk dat de softwarehuizen zoveel mogelijk gaan optimaliseren. De meeste van de fouten die nog op het terrein aanwezig zijn, zijn in principe vermijdbaar als de richtlijnen van Recip-e goed worden opgevolgd. Tevens is het belangrijk dat de foutmeldingen goed worden geanalyseerd, zodat men kan bijsturen.

In dat kader werd er op 6 september 2019 door Marc Nyssen een analyse uitgevoerd bij softwarepakketten van apothekers en dit over de gegevens van een ganse dag. Deze studie spitste zich toe op de analyse van technische en operationele foutmeldingen. Het totaal aantal fouten dat werd vastgesteld tijdens deze operatie is 2553 of 1,2% van het aantal foutloze ophalingen.

We vermelden hier nog eens de toegestane toestand overgangen van de Recip-e voorschriften (in analogie met de « normale praktijk in de apotheek) :

De betrokken softwarepakketten zullen individueel gecontacteerd worden en er zal voorgesteld worden om samen te werken naar optimalisatie toe.

3. Servicedesk

De servicedesk@recip-e.be kreeg gedurende de maand september 129 tickets te verwerken.

*De maanden juli en augustus waren vakantiemaanden.

4. Facts & figures     

Dit kwartaal omvat de vakantieperiode waarin minder voorschriften gecreëerd werden (juli, augustus). Vanaf september is er terug een stijging merkbaar. Meer nog, we konden constateren dat er in september weer meer dan 5 miljoen elektronische voorschriften werden gecreëerd.

In het kader van de komende uitbreiding van de tool voor de patiënten (mijngezondheid.be), voegen we ook de data toe van het gebruik van de tool vandaag (oplijsten van de openstaande voorschriften bij Recip-e).

Artsen

Tandartsen

Vroedvrouwen

Ziekenhuizen

Apothekers

Patiënten

5. Uitbreiding team Recip-e

Sinds het einde van het kwartaal hebben we een nieuwe communicatiemedewerker mogen verwelkomen in het team. Petra van Looy (Tweetalig bachelordiploma communication en masterdiploma change management) heeft de functie van Communicatie Manager opgenomen binnen Recip-e. Met de dematerialisering in het zicht en alle komende veranderingen, zal ze haar handen vol hebben om iedereen wegwijs te maken. We kijken uit naar de begeleiding die ze aan de professionals op het terrein zal geven. We wensen haar alle succes toe.

6. Communicatie

Twitter

Momenteel hebben we 310 volgers dat zijn er 34 meer dan in het vorige kwartaal.        

Communicatieplan Recip-e

Q4 zal in functie staan van het opstellen van een communicatieplan voor Recip-e. Na goedkeuring van dit plan zullen de eerste implementaties nog voorzien worden vanaf begin Q4. De doelstelling hierbij is het efficiënt en correct communiceren van boodschappen aan de hand van verschillende kanalen naar de doelgroepen van Recip-e.

7. Op de agenda

Wij werken met heel het team enthousiast verder naar de doelstelling 100% elektronisch voorschrift tegen 1 januari 2020!

Tot volgend kwartaal,

Team Recip-e.

Download als pdf