kwartaalrapport Q3

Derde kwartaalrapport 2020

Voor de softwarehuizen stond er een erg belangrijke mijlpaal op het programma: de eerste fase van de dematerialisatie die technisch mogelijk werd dankzij de overschakeling naar V4 Recip-e. Deze implementatie brengt een groot comfort met zich mee voor de voorschrijvers en de patiënten: het kunnen toepassen van een kortere of langere geldigheidsperiode op het elektronisch voorschrift dan de standaard drie maanden. Er ging heel wat voorbereidend werk aan vooraf om alles in goed banen te laten lopen. De pilootprojecten met enkele gemotiveerde en vrijwillige softwarehuizen tijdens de maand augustus waren gedurende dit proces een grote hulp!

Tijdens dit kwartaal werden er adviesraden opgestart op het terrein om de eerste voorbereidingen naar dematerialisatie toe gericht te kunnen organiseren. Daarnaast is het ook de bedoeling om de noden van het terrein snel te capteren, en om te zorgen dat innovatie kan worden geïmplementeerd. De waardevolle informatie die we uit dit overleg konden meenemen zal zonder twijfel geïmplementeerd worden in de toekomstige strategie van Recip-e vzw. Tevens werden er heel wat overlegmomenten ingepland met stakeholders ter voorbereiding van het communicatieplan voor dematerialisatie.