Hoe voorschrijven in een rusthuis?

Update 7/9/21

U kunt elektronisch voorschrijven als u uw computer ter beschikking hebt. Indien de patiënt dit wenst, zal er een papieren bewijs van elektronisch voorschrift moeten worden geprint of zal er een klassiek papieren voorschrift moeten worden voorgeschreven.

De apotheker zal de afleveringsmogelijkheden moeten doorlopen en uiteindelijk de eID van de patiënt moeten inlezen (om een therapeutische relatie aan te maken die 15 maanden geldig blijft). Gedurende deze 15 maanden volstaat het om enkel het rijksregisternummer door te geven.

Naar de apotheek met ISI+ en KidsID is mogelijk (zonder papieren of digitaal voorschrift)

Update 15/11/2021

 • Deze situatie werd door Recip-e getest en goedgekeurd in een pilootproject.
 • Het eHealth Cookbook voorziet deze mogelijkheid ook in het “book” en daarom kunnen de softwarehuizen deze optie installeren. De apotheker kan de info van de ISI+ kaart manueel invoeren (code die het NISS-nummer en het kaartnummer bevat; de kaart heeft geen chip om te lezen) of een scanner gebruiken die het lezen van deze code ondersteunt.
 • Als het systeem bij de apotheker niet werkt, neem dan contact op met de softwareleverancier van de apotheker om dit te verhelpen. Tenzij het een nieuwe ISI+ kaart is en eHealth de configuratie nog niet ondersteunt. In dat geval is de enige oplossing contact opnemen met eHealth en vervolgens met de softwareleverancier.
  • De naam van de softwareleverancier kan bij de apotheker opgevraagd worden. Op deze manier kunnen we het probleem gericht aanpakken en gericht aan de oplossing werken.

ALTERNATIEVE OPLOSSING voor de apotheker:

Hij/ zij kan de ouder met een smartphone vragen om naar de website www.mijngezondheid.be te gaan en in te loggen via itsme.

 • Dan kan de ouder inloggen als “KIND” en op dat moment ziet de ouder dus de openstaande voorschriften van het kind.
 • De voorschriften hebben een RID-code, zodat de apotheker het voorschrift kan scannen.
 • Op deze manier is er vooraf geen therapeutische relatie nodig via de ISI+ of Kids-ID. Het systeem maakt gebruik van het scannen van één enkel voorschrift en het voorschrift is een volmacht voor de apotheker om de inhoud te bekijken.

TOEKOMSTIGE OPLOSSING:

 • Begin volgend jaar zal het mogelijk zijn om als “ouder”, via de gratis app “MijnGeneesmiddelen” (RIZIV), rechtstreeks de voorschriften van het kind op de app te tonen.
 • Dit komt terug in hetzelfde systeem, dat reeds bestaat op de website van www.mijngezondheid.be. De app gebruikt hetzelfde systeem maar een gebruiksvriendelijker platform.
 • Waarschijnlijk zullen de apps die al op de markt zijn en met Recip-e geïntegreerd zijn, dezelfde oplossingen installeren.

De ouder zal met zijn/ haar eigen eID naar de apotheek kunnen gaan om de geneesmiddelen van zijn/ haar kind op te halen (ook gescheiden ouders).

De arts heeft geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegegeven voor een kind van 20 maanden en de moeder gaat naar de apotheek met haar eID-kaart en smarpthone

Update 10/9/2021

De patiënt (ouder) kan met haar smartphone naar www.mijngezondheid.be gaan en via itsme toegang krijgen tot de voorschriften van haar kind en op deze manier de streepjescode aan de apotheker voorleggen.

Zij kan ook de ISI+ kaart van het kind aan de apotheker voorleggen (of kidsID indien beschikbaar).

Vanaf begin 2022 zal de ouder ook zijn/ haar eigen e-ID aan de apotheker kunnen tonen, aangezien de volmachten geïmplementeerd zullen worden (ouder-kindrelatie)

Is het nuttig om een therapeutische relatie aan te maken in een apotheek van wacht? Wat is de logica van een 15-maanden durende therapeutische relatie?

Update 10/9/2021

Er zijn verschillende mogelijkheden om geneesmiddelen af te halen bij de apotheker. De patiënt maakt deze keuze zelf. Wanneer de patiënt naar een apotheek van wacht gaat met zijn/ haar eID-kaart, ziet de apotheker de volledige lijst van voorschriften en kan hij/ zij de producten afleveren die de patiënt wenst mee te nemen.

De therapeutische relatie wordt vastgelegd op 15 maanden en als de patiënt later nogmaals naar dezelfde apotheek van wacht gaat, zal hij/ zij ook enkel met zijn/ haar rijksregisternummer de geneesmiddelen kunnen verkrijgen. De meest veilige optie voor de arts van wacht is een papieren bewijs van elektronisch voorschrift mee te geven.

Hoe voorschrijven tijdens een huisbezoek?

Update 7/9/21

 • Via PARIS
 • Via eigen software (met wifi-toegang)
 • Via klassiek papieren voorschrift

Hoe kan ik elektronisch voorschrijven als er een netwerkstoring is?

Update 7/9/21

U kunt voorschrijven met een klassiek papieren voorschrift.

Hoe kan er elektronisch worden afgeleverd als er een netwerkstoring is?

Update 7/9/2021

We nemen aan dat er een elektronisch voorschrift bestaat. Het papieren bewijs van elektronisch voorschrift is dan altijd een oplossing, omdat de inhoud van het voorschrift zichtbaar is op het papieren bewijs.

Het digitaal bewijs van elektronisch voorschrift kan ook een uitkomst bieden mits deze voor de netwerkstoring gedownload werd. De offline beschikbaarheid van het voorschrift hangt af van de app die door de patiënt wordt gebruikt. Het bewijs van elektronisch voorschrift wordt best zo snel mogelijk gedownload nadat het werd voorgeschreven, zeker als de patiënt op dezelfde dag naar de apotheker wenst te gaan.

Een foto van het digitale bewijs van elektronisch voorschrift biedt altijd een oplossing, omdat de inhoud dan beschikbaar is voor de apotheker.

Na de netwerkstoring moet de apotheker alle voorschriften verwerken en ze op “afgeleverd” zetten indien dit het geval is.

Volmachten – geneesmiddelen afhalen voor iemand anders in de apotheek

Update 15/11/2021

1) Dit is vandaag reeds mogelijk:

 • Als ouder kan men via een webApp inloggen als één zijn/ haar kinderen op mijngezondheid.be (eID of ItsMe gebruiken om in te loggen)
 • Men kan via mijngezondheid.be ook reeds een zorgvolmacht aanmaken. Hiermee deel je als patiënt wel het volledig medisch dossier. Dit is dus enkel aan te raden binnen het gezin of bij mensen die je erg goed kent en vertrouwt.

2) Extra mogelijkheden zullen beschikbaar zijn wellicht Q1-2022

 • Een volmacht voor elektronisch voorschrift kan worden aangemaakt via patiënten kanalen (apps) die rechtstreeks real-time verbonden zijn met Recip-e. Bijvoorbeeld de app MijnGeneesmiddelen. Andere apps moeten een aanvraag indienen bij Recip-e en deze functie implementeren.
 • Een ouder-kindrelatie kan aangevraagd worden via patiënten apps. Op deze manier kan de ouder de voorschriften van zijn/ haar kinderen ophalen.
 • Een zorgvolmacht zal ook aangemaakt kunnen worden via patiënten apps.

De apotheker zal in staat zijn om op te vragen welke volmachthouders voor jou als patiënt kunnen optreden en voor welke patiënten je als volmachtgever kunt afhalen.

Tevens zal de volmachthouder zowel met een app als zijn/ haar eID medicatie voor iemand anders (volmachtgever) kunnen afhalen.

Wat als mijn eID niet werkt bij de apotheker?

Update 15/11/2021

Naast het inlezen van de eID is het ook mogelijk om manueel het rijksregisternummer en het kaartnummer in te geven. Uw software moet deze optie normaal voorzien (zie cookbook eHealth).

Voor buitenlandse kaarten werkt de software niet altijd en is het dus beter om een alternatief te voorzien bij de voorschrijver. De patiënt kan het voorschrift aan de apotheker tonen via een app of online platform op de smartphone, of een print vragen.

Hoe kan men gaan afhalen voor kinderen onder de 12 jaar? Is een toegang tot Recip-e mogelijk en is het dus mogelijk om zonder papier de geneesmiddelen op te halen?

Update 15/11/2021

 • Men kan gebruik maken van de ISI+ kaart. Het rijksregisternummer en het kaartnummer zijn beschikbaar (zie eHealth cookbook) en kunnen ingelezen worden of manueel worden ingebracht in het systeem (de code is een combinatie van het rijksregisternummer en het kaartnummer) bij de apotheker. Deze kaart wordt standaard uitgegeven onder de 12 jaar door de ziekenfondsen (kids-ID is immers niet verplicht onder de 12 jaar). Deze kaart kan ook gebruikt worden voor wie dus geen kids-ID heeft (onder de 12 jaar).
 • Men kan gebruik maken van de kids-ID
 • Eén van de ouders kan inloggen als kind via een online platform, bv mijngezondheid.be. Op die manier hebben ze een wettelijke toegang tot de elektronische voorschriften van hun kinderen.

Mag een arts geld vragen voor een papieren voorschrift?

Update 15/11/2021

Neen. Het papieren voorschrift was voor de dematerialisatie altijd nodig, nu niet meer. Het is dus geen extra kost ten opzichte van voor 15/9/2021. Bovendien heeft de patiënt altijd de keuze om te kiezen om het kabinet te verlaten met of zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift.

Mag een arts weigeren om een papieren voorschrift mee te geven?

Update 15/11/2021

Neen. Het is de patiënt die altijd de keuze heeft en als hij/ zij dit niet expliciet aangeeft, dan stelt de arts best de vraag zelf. De arts kan dan de mogelijkheden van de patiënt bij de apotheker uitleggen en evalueren of de patiënt digitaal te werk kan gaan.

Wettelijk gezien is de arts verplicht om een PRINT mee te geven als de patiënt niet aangeeft dat hij/ zij zonder print kan.

De rechtsgrond is de publicatie van 06.08.2021 in het Belgisch Staatsblad en betreft de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift, zoals gewijzigd op 6 augustus 2021.

Belgisch staatsblad