Mag een arts weigeren om een papieren voorschrift mee te geven?

Update 15/11/2021

Neen. Het is de patiënt die altijd de keuze heeft en als hij/ zij dit niet expliciet aangeeft, dan stelt de arts best de vraag zelf. De arts kan dan de mogelijkheden van de patiënt bij de apotheker uitleggen en evalueren of de patiënt digitaal te werk kan gaan.

Wettelijk gezien is de arts verplicht om een PRINT mee te geven als de patiënt niet aangeeft dat hij/ zij zonder print kan.

De rechtsgrond is de publicatie van 06.08.2021 in het Belgisch Staatsblad en betreft de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift, zoals gewijzigd op 6 augustus 2021.

Belgisch staatsblad