De arts heeft geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegegeven voor een kind van 20 maanden en de moeder gaat naar de apotheek met haar eID-kaart en smarpthone

Update 10/9/2021

De patiënt (ouder) kan met haar smartphone naar www.mijngezondheid.be gaan en via itsme toegang krijgen tot de voorschriften van haar kind en op deze manier de streepjescode aan de apotheker voorleggen.

Zij kan ook de ISI+ kaart van het kind aan de apotheker voorleggen (of kidsID indien beschikbaar).

Vanaf begin 2022 zal de ouder ook zijn/ haar eigen e-ID aan de apotheker kunnen tonen, aangezien de volmachten geïmplementeerd zullen worden (ouder-kindrelatie)