Hoe voorschrijven in een rusthuis?

Update 7/9/21

U kunt elektronisch voorschrijven als u uw computer ter beschikking hebt. Indien de patiënt dit wenst, zal er een papieren bewijs van elektronisch voorschrift moeten worden geprint of zal er een klassiek papieren voorschrift moeten worden voorgeschreven.

De apotheker zal de afleveringsmogelijkheden moeten doorlopen en uiteindelijk de eID van de patiënt moeten inlezen (om een therapeutische relatie aan te maken die 15 maanden geldig blijft). Gedurende deze 15 maanden volstaat het om enkel het rijksregisternummer door te geven.