Inhoudstafel

Samenvatting communicatie voor patiënt/burger

1. Waarom extra digitale mogelijkheden voor het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen?
2. Welke voordelen heb je als patiënt?
3. Wettelijk en veilig!

VERSIE 1 (beschrijft de procedure bij de voorschrijver en de apotheek apart)

4. Welke mogelijkheden heb je als patiënt?
BIJ DE VOORSCHRIJVER
BIJ DE APOTHEKER

VERSIE 2 (beschrijft de procedure per optie vanuit de patiënt)

5. Welke mogelijkheden heb je als patiënt?
PAPIER
DIGITAAL

6. Welke nieuwe functies zijn er?
Meer privacy
Reserveren van geneesmiddelen
1 geneesmiddel per voorschrift

Bijlagen

1. Overzicht digitale platformen en APPS om voorschriften digitaal te beheren
2. Overzicht andere identificatiemiddelen
3. Praktische voorbeelden

FAQ

Samenvatting communicatie voor patiënt/burger

NIEUW VANAF 15 SEPTEMBER: NAAR DE APOTHEEK MET OF ZONDER PAPIER

Het voorschrijven van geneesmiddelen kan sinds 2013 elektronisch verlopen, door de huisarts, de arts-specialist, de tandarts, de vroedvrouw. We noemen hen verder ‘voorschrijver’.

Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht voor geneesmiddelen (voor patiënten niet opgenomen in het ziekenhuis) en mag het voorschrift niet meer op een klassiek papieren voorschrift geschreven worden. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals in geval van voorschrijven tijdens een huisbezoek door je huisarts, of als je huisarts ouder is dan 64 jaar 1 .

Als patiënt krijg je van de voorschrijver in de meeste gevallen geen handgeschreven voorschrift meer, maar wel een bewijs van aanmaak van een voorschrift op de computer. De voorschrijver print voor jou dus een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ waarmee je het geneesmiddel kunt afhalen bij de apotheek.

De apotheker kan het elektronisch voorschrift van de voorschrijver ook al via de computer digitaal raadplegen en afhandelen.  

Je kan de voorschriften zelf raadplegen op de officiële digitale gezondheidsportalen (www.mijngezondheid.be, www.myhealthviewer.be, www.brusselsgezondheidsnetwerk.be en www.rsw.be) en via de mijngeneesmiddelen2 (web)app en via een aantal commerciële gezondheidsapps.

De digitale mogelijkheden breiden binnenkort uit: vanaf 15 september 2021 kan je als patiënt zelfs zonder dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift jouw geneesmiddelen afhalen bij de apotheker.  Je kan het elektronisch voorschrift dan rechtstreeks op je smartphone tonen (via verschillende apps – iOS/Android of webapplicatie – zoals o.a. mijngezondheid.belgie.be) ofwel kan de apotheker via jouw identiteitskaart (e-ID) of een ander identificatiemiddel (rijksregisternummer) 3 toegang krijgen tot jouw openstaande voorschriften.

Als je dit niet wenst of niet over de digitale mogelijkheden beschikt, kan je ook nog steeds met een papieren bewijs bij de apotheek terecht. De voorschrijver zal je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou de keuze laten.

Aan deze nieuwe digitale mogelijkheden is hard gewerkt door de organisatie Recip-e vzw, in samenwerking met verschillende partners waaronder de overheid, de artsen- en apothekersverenigingen en de patiëntenverenigingen.

Deze digitalisering heeft zeker een aantal voordelen: voor de voorschrijver, de apotheker en de patiënt.

Omdat de administratie en het papierwerk afneemt, kunnen artsen en apothekers meer tijd vrijmaken voor zorg en advies. Het is ook eenvoudiger voor jouw behandelende zorgverstrekkers om een digitaal overzicht van al jouw geneesmiddelen te hebben.

Als patiënt kan je ook zelf je openstaande voorschriften digitaal beheren. Hierdoor heb je ook zelf een beter overzicht op alle informatie, inclusief  het digitale medicatieschema.  Het is eenvoudiger om een geneesmiddel te reserveren bij een bepaalde apotheek. Daarnaast kan je ook een voorschrift op beperkte toegang zetten (bijvoorbeeld voor 1 apotheek) zodat het voorschrift enkel voor die apotheek zichtbaar is wanneer je met je eID of rijksregisternummer (gedematerialiseerd dus) gaat afhalen. Hetzelfde principe kan je toepassen als je je geneesmiddelen door iemand anders laat afhalen. Je kan je voorschrift ook niet meer kwijtraken, want het is digitaal beschikbaar.

Ben je digitaal nog niet helemaal mee, of wens je het liever niet digitaal op te volgen, dan blijft de huidige mogelijkheid bestaan om met een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ naar de apotheek te gaan. De voorschrijver moet jou de keuze aanbieden en respecteren.

Wil je nog meer weten over het waarom en het hoe van deze nieuwe werkwijze?

Benieuwd naar de voordelen en de nieuwe bijkomende functies?

Lees dan zeker verder…

1. Waarom extra digitale mogelijkheden voor het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen?

 1. Om meer tijd vrij te maken voor de zorg voor jou als patiënt, dankzij een vlottere digitale administratie.
 2. Om je de kans te bieden je zorg zelf meer in handen te nemen, doordat je je eigen voorschriften beter kan beheren.
 3. Om je een duidelijk digitaal overzicht van je geneesmiddelen te bieden via een overzicht van jouw openstaande geneesmiddelen en een actueel medicatieschema.

2. Welke voordelen heb je als patiënt?

 1. Je krijgt meer mogelijkheden om geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de apotheek af te halen: alle bestaande opties blijven bestaan, er komen extra digitale opties bij (zie verder voor meer uitleg).
 2. Je hebt je voorschrift altijd digitaal bij de hand (via de officiële gezondheidsportalen een app op je smartphone, tablet of computer).
 3. Je kan de voorschriften zelf (of met hulp van een mantelzorger, een vertrouwenspersoon, een vertegenwoordiger,…) beheren en hebt zicht op de producten die nog niet werden afgehaald (openstaande voorschriften).
 4. Elk voorschrift kan apart behandeld worden waardoor elk geneesmiddel gemakkelijk apart afgehaald kan worden bij de apotheek naar keuze. Waar je ook bent, je kan de producten bij de apotheek gaan halen, ook als het papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ nog thuis ligt.
 5. Je kan je geneesmiddelen ook laten afhalen door iemand aan wie je dit (vooraf) toevertrouwt, door bijvoorbeeld jouw rijksregisternummer mee te geven voor jouw vertrouwde apotheek (voorwaarde is wel dat jouw eID in de laatste 15 maanden ingelezen werd in die apotheek). Je kan ook – zoals vandaag – jouw papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegeven, of zelfs een foto ervan meegeven.
 6. Als patiënt heb je steeds zelf de keuze om van de voorschrijver een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ mee te krijgen of om naar de apotheek te gaan zonder papieren print.
 7. Uitzonderlijk kan je huisarts via deze digitale weg een geneesmiddel voorschrijven zonder de patiënt te moeten zien (vb. verlengvoorschrift in geval van chronische ziekte).

3. Wettelijk en veilig!

Het online platform Recip-e werd opgericht en wordt nog steeds bestuurd door de verenigingen die de gezondheidszorgbeoefenaars vertegenwoordigen. Recip-e is dus geen privébedrijf maar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Meer info: www.recip-e.be.

Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen maakt deel uit van het actieplan eGezondheid van de overheid. Het elektronisch voorschrift is het enige wettelijk geldige voorschrift. Sedert 1 januari 2020 is het ook verplicht om Recip-e te gebruiken om geneesmiddelen voor te schrijven, mits een aantal overmachtssituaties.

Het voorschrijven verloopt veilig en efficiënt via het online platform Recip-e. Hier wordt elk elektronisch voorschrift op een veilige manier centraal bewaard en krijgt het een uniek identificatienummer. De streepjescode op het papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ verwijst naar dit nummer (zie verder).

De voorschrijver en apotheker hebben elk een beveiligde toegang tot het Recip-e platform via hun computersoftware.

VERSIE 1 (flow voorschrijver en apotheek apart) –
perspectief van mogelijkheden bij arts en apotheker apart

4. Welke mogelijkheden heb je als patiënt?

BIJ DE VOORSCHRIJVER

Je hebt als patiënt dus de vrije keuze.

Standaard zal de voorschrijver een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ aanbieden, tenzij je aangeeft dat je geen papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ wenst en je voorschrift dus digitaal zult afhandelen (via de digitale gezondheidsportalen www.MijnGezondheid.be, www.MyHealthViewer.be, via een app op je smartphone, of via je e-ID).

Welke mogelijkheden heb je bij de voorschrijver ?

 1. Als patiënt verlaat je het kabinet van de voorschrijver met een papieren bewijs van elektronisch voorschrift.
 2. Als patiënt verlaat je het kabinet van de voorschrijver zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift.
  Voor je naar de apotheker gaat, kan je via www.MijnGezondheid.be, www.MyHealthViewer.be of een app het voorschrift zelf beheren, consulteren of toch nog afprinten.

BIJ DE APOTHEKER

Vanaf 15 september 2021 heb je als patiënt de keuze om met of zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheek te gaan om geneesmiddelen af te halen.

De huidige mogelijkheden blijven dus bestaan, maar er komen nieuwe digitale opties bij.

Welke nieuwe opties heb je bij de apotheek en welke opties blijven bestaan?

 1. Blijft behouden – Optie 1: je gaat met het papieren bewijs van elektronisch voorschrift de geneesmiddelen afhalen.

  De apotheker scant de streepjescode van het papieren bewijs  om toegang te krijgen tot de centrale opslagplaats (server) van Recip-e, waar de voorschriften veilig zijn opgeslagen. 
 2. NIEUW – Optie 2 : je gaat zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift de geneesmiddelen afhalen.

  Je toont aan de apotheker het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via een webtoepassing – zoals o.a. www.mijngezondheid.belgie.be of via verschillende apps – iOS & Android).
  De apotheker scant de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig zijn opgeslagen. 
 3. NIEUW – Optie 3: je gaat zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift de geneesmiddelen afhalen.

  Je identificeert jezelf als patiënt met je e-ID (identiteitskaart) of een ander identificatiemiddel (rijksregisternummmer) 4
  De apotheker kan via deze identificatie (en de link met je rijksregisternummer) toegang krijgen tot het geheel van jouw digitale voorschriften. In dit geval moet je wel aangeven aan de apotheker voor welk geneesmiddel je langskomt of voor welk voorschrift je langskomt.
  Een apotheker maakt via deze weg een ‘therapeutische relatie’ aan waardoor je als patiënt gedurende 15 maanden via een eenvoudige identificatie (aan de hand van je rijksregisternummer) jouw geneesmiddelen kan afhalen. Deze therapeutische relatie geeft de apotheker de toestemming om jouw openstaande elektronische voorschriften te raadplegen via zijn computer als jij jouw eID/ rijksregisternummer aan hem/ haar geeft.
  De apotheker bij wie je regelmatig gaat, zal ook zelf over de nodige informatie beschikken.
  Het voordeel van deze optie is dat de apotheker al jouw openstaande voorschriften ziet tenzij je een privacy vlag zette op een of meerdere voorschriften). Op die manier kan de apotheker ook advies geven over voorschriften die je nog niet afhaalt, en kan hij/ zij ook de geldigheid van het voorschrift aangeven.

BELANGRIJK: Welke optie je ook kiest, het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de apotheker gaat.

Je hebt geen papieren bewijs of digitaal voorschrift

Vervolg voor deze versie

VERSIE 2 (flow met papier of digitaal) –
perspectief vanuit keuze patiënt

5. Welke mogelijkheden heb je als patiënt?

Meer en meer zal je als patiënt digitaal werken of via jouw e-ID of rijksregisternummer. In eerste instantie zal de voorschrijver wel nog standaard een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ aanbieden, tenzij je aangeeft dat je geen print wenst en je voorschrift dus digitaal zult afhandelen (via de digitale gezondheidsportalen www.MijnGezondheid.be of www.MyHealthViewer.be, via een app op je smartphone, via je e-ID).

Je hebt als patiënt dus de vrije keuze.

We zetten hieronder de mogelijke situaties of scenario’s op een rijtje.

JE KIEST VOOR PAPIER

Zo werkt het vandaag al. Er verandert niets voor jou.

 1. Als patiënt verlaat je het kabinet van de voorschrijver met een papieren bewijs van elektronisch voorschrift.
 2. Je gaat met dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheker (jouw huisapotheek of een andere apotheek).
 3. De apotheker scant de streepjescode van het papieren bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig digitaal opgeslagen zijn.
 4. Je betaalt en krijgt je geneesmiddelen mee.

JE KIEST VOOR EEN DIGITAAL VOORSCHRIFT

 1. Je verlaat het kabinet van de voorschrijver zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift.
  Voor je naar de apotheker gaat, kan je via je computer of smartphone de voorschriften bekijken en beheren op www.MijnGezondheid.be, www.MyHealthViewer.be, via de VIDIS (web)app of op een andere app (zie verder).
 2. Je gaat naar de apotheker en hebt hier twee mogelijkheden:
  • Je toont het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via een webapplicatie of mobiele app). De apotheker scant de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig opgeslagen zijn.
 • Je identificeert jezelf als patiënt met je e-ID (identiteitskaart) of een ander identificatiemiddel (vreemdelingenkaart, KidsID, Isi+ uitgereikt door je mutualiteit).

  De apotheker kan via deze identificatie (en de link met je rijksregisternummer) toegang krijgen tot je digitale voorschriften.

  De apotheker bij wie je regelmatig gaat, zal ook zelf over de nodige informatie beschikken.

BELANGRIJK: Welke optie je ook kiest, het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de apotheker gaat.

6. Welke nieuwe functies zijn er?

Meer privacy: verbergen van voorschriften via de ‘privacy-vlag’ – enkel nuttig bij afhalen met e-ID (rijksregisternummer)

De privacy-vlag of VISI-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie waarmee je kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apothekers, één bepaalde apotheker naar keuze of geen enkele apotheker. Deze privacy-vlag kan je per voorschrift aanpassen, hetgeen nuttig kan zijn als je bijvoorbeeld iemand anders laat afhalen met jouw rijksregisternummer.

Je kan dit als patiënt vragen aan de voorschrijver, die deze VISI-vlag in het platform Recip-e op “TOE” kan zetten waardoor het voorschrift afgeschermd is. Je kan dit als patiënt ook zelf doen.

Op dat moment is het niet mogelijk om het geneesmiddel op dat specifieke voorschrift  af te leveren via een identificatiemiddel (jouw eID).

Er is enkel toegang mogelijk voor de apotheker via het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of het digitaal bewijs van elektronisch voorschrift. Met andere woorden: vanaf het moment dat je de apotheker een voorschrift laat scannen, vervalt de VISI-vlag en krijgt de apotheker automatisch toegang tot de inhoud van het elektronisch voorschrift.

Je kan de VISI-vlag als patiënt op elk moment zelf aanpassen.

VISI-vlagBetekenisAktie via patiëntAktie via arts
Standaard OPENBij alle apotheken kan je met je e-ID terecht (of rijksregisternummer)Zichtbaarheid kan beperkt worden (voor geen enkele apotheek zichtbaar) = TOEZichtbaarheid kan beperkt worden (voor geen enkele apotheek zichtbaar) = TOE
Standaard OPENBij alle apotheken kan je met je e-ID terecht (of rijksregisternummer)Zichtbaarheid kan beperkt worden voor slechts 1 apotheek = 1-apotheek 
TOE zettenBij geen enkele apotheek kan je met je e-ID terecht (of rijksregisternummer)Terug standaard zetten (open) OF Op 1-apotheek zetten OF Patiënt kan met (digitaal/papieren) Bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheekZichtbaarheid kan terug op ‘OPEN’ gezet worden door arts = OPEN

De apotheker kan de zichtbaarheid voor zichzelf NIET aanpassen.

1 geneesmiddel per voorschrift

Vanaf 15 september 2021 wordt er meer en meer gewerkt richting één geneesmiddel per voorschrift.

De reden hiervoor is dat men elk product in het toekomstig medicatieschema op 1 lijn wil tonen, wat overeenkomt met ‘1 item per voorschrift’; uitzonderingen worden via de software geregeld). Deze verandering bevordert de verdere digitalisering van de flow van de voorschriften.

Deze manier van werken brengt bovendien de traceerbaarheid van elk geneesmiddel met zich mee. Er zal veel minder nood zijn aan “briefjes” met uitgestelde aflevering, en ze kunnen dus ook niet meer verloren geraken.

Je kan als patiënt dus gemakkelijker bepalen welk geneesmiddel je wanneer en waar gaat afhalen, omdat elk geneesmiddel op een apart elektronisch voorschrift staat.

In geval je nog graag een papieren print hebt,  kan de arts ook verschillende voorschriften op 1 A4-document uitprinten. In dat geval zal de apotheker jou dit document teruggeven en een stempel zetten op het voorschrift dat je reeds afhaalde. Mocht je alsnog dit document verliezen, dan kan je met jouw e-ID of rijksregisternummer toch nog terecht bij jouw apotheker (of met jouw smartphone via een (web)App).

Er bestaan enkele uitzonderingen voor geneesmiddelen of gezondheidsproducten die als pakket worden voorgeschreven (vb. naalden en glucosestrips in een zorgtraject voor diabetici, meerdere verpakkingen van specifieke geneesmiddelen die met meer dan één verpakking mogen voorgeschreven worden (vb. Creon®), of een aantal verpakkingen van insuline, …).

Het klassieke papieren voorschrift kan ook nog in overmachtssituaties of bij uitzondering gebruikt worden en blijft ook een wettelijk geldig voorschrift (bijvoorbeeld, artsen > 64 jaar op 1/1/2020; arts op verplaatsing bij u thuis)

Bijlagen

1. Welke digitale platformen en APPS kunnen gebruikt worden?

Als je ervoor kiest om je voorschriften niet meer op papier te krijgen, zijn er verschillende mogelijkheden om ze digitaal te beheren, en ook om ze digitaal aan te bieden aan de apotheker.

1.1 Officiële gezondheidsportalen en Apps

Officiële gezondheidsportalen

Je kan je openstaande voorschriften terugvinden en opvolgen via het gezondheidsportaal www.MijnGezondheid.be, bij de tegel ‘Medicatie’ (of ‘Mijn Geneesmiddelen’). Je kan je voorschrift ook printen.

Je kan deze website openen op je smartphone en aanbieden aan jouw apotheker maar er is momenteel geen aparte mobiele applicatie beschikbaar.

Verder kan je ook rechtstreeks terecht bij www.MyHealthViewer.be, het portaal voor digitale gezondheidsgegevens, ontwikkeld door de mutualiteiten.

Officiële apps

 • MijnGeneesmiddelen app

Naast dit gezondheidsportaal werkte de federale overheid ook een gratis webtoepassing uit.

Deze toepassingen worden gecoördineerd door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Via de webtoepassing en de mobiele app MijnGeneesmiddelen kan je bij de apotheker jouw digitale voorschriften tonen op smartphone of tablet en ook beheren.

Alle bovenstaande gezondheidsportalen en Apps zijn toegankelijk voor iedereen, en zijn gratis.

1.2 (Web)Apps vanuit de software sector

Software van bedrijven

Benaming (web)Apptoegankelijkheid
https://helena.care/    Voor digitale patiënt Voor apotheker met compatibele software.   De meeste huisartsen kunnen een code geven aan een patient die deze kan ingeven in de webApp, en zo zijn voorschrift kan gaan ophalen om te tonen aan de apotheker.   Indien de patiënt dit zelf niet kan, kan hij de code geven aan de apotheker als die over de juiste software beschikt. In het andere geval, kan de patiënt ook steeds terecht door zijn/ haar e-ID aan te bieden (of rijksregisternummer).    
https://voorschriftopzak.be/ iOS /Android Voor alle patiënten

Software van apothekers (publieke apotheken)

Sommige apothekers bieden hun klanten ook eigen online toepassingen aan, zoals huisapotheek. Je kan er je voorschriften opladen, opvolgen, reserveren,…

Vraag hierover informatie aan je apotheker.

Software van ziekenhuizen

MyNexusHealth → enkel openstaande voorschriften voorgeschreven via het betrokken ziekenhuis5 .

Weldra zullen ze ook de openstaande voorschriften bij andere artsen dan van het ziekenhuis aanbieden (zoals huisartsen, andere specialisten), waardoor alle openstaande voorschriften zullen worden getoond.

2. Welke andere identificatiemiddelen zijn er nog?

 • KidsID
 • Isi+
 • Vreemdelingenkaart
 • Bisnummer (ipv rijksregisternummer), maar niet om de geneesmiddelen op te halen zonder een (digitaal of papieren) voorschrift.

3. Praktische voorbeelden

3.1  Ik ga op vakantie in het binnenland en heb geen papieren voorschriften bij

Met jouw eID kan je op elk moment bij elke apotheek terecht, op voorwaarde dat de visi-vlag niet op TOE werd gezet. De apotheker leest jouw eID in, en zo wordt een therapeutische relatie gemaakt tussen jou en de apotheek. Hiermee kan hij/ zij het overzicht van jouw openstaande voorschriften (waarvoor geen visi-vlag op TOE staat) zien, en deze ook openen. Hij/ zij kan bijgevolg jouw geneesmiddelen afleveren.

Een andere mogelijkheid: je raadpleegt jouw voorschriften online via een app of webapp op uw smartphone (zoals bijvoorbeeld mijngezondheid.belgie.be). Op deze manier kan je jouw voorschriften digitaal aanbieden bij elke apotheek naar keuze. In dit geval waarbij de apotheker de barcode scant, wordt geen rekening gehouden met de visi-vlag. Elk voorschrift is dus toegankelijk voor de apotheker aan wie je dit digitaal voorschrift aanbiedt.

3.2  Ik ga naar mijn gebruikelijke apotheek en vergat mijn papieren voorschriften

Je kan gewoon jouw eID afgeven aan jouw apotheker. Ook als jouw eID niet bij je hebt, kan je alsnog jouw geneesmiddelen ontvangen bij jouw gebruikelijke apotheker. Jouw gebruikelijke apotheker zal geregeld jouw eID vragen om deze in te lezen en zo er zeker van te zijn dat hij/ zij een therapeutische relatie 6 met jou als patiënt heeft gecreëerd. Dat biedt het voordeel dat je dan ook – wanneer je jouw eID vergeten zou zijn – ook nog een aflevering van jouw geneesmiddelen kan krijgen (op basis van het rijksregisternummer dat hij/ zij in zijn systeem heeft). Een aflevering is mogelijk voor alle voorschriften waarop geen visi-vlag op TOE staat (of op een andere apotheek).

Daarnaast kan je op elk moment jouw voorschriften aanbieden via een app of webapp op jouw smartphone.

3.3  Geneesmiddelen bij een apotheek van wacht afhalen (of een andere apotheek waar  je nog niet bent geweest)

Het zekerste is dat je altijd een papieren bewijs van elektronisch voorschrift vraagt aan de arts van wacht, tenzij je gewoon bent om met een (web)App te werken en het digitaal voorschrift zo aan de apotheker aan te bieden (die dan de barcode zal scannen).

Ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift, kan je bij elke apotheek terecht voor jouw geneesmiddelen. Bij elke apotheek waar je voor het eerst binnenstapt, kan je jouw eID-kaart (of ISI+, KidsID, Vreemdelingenkaart) gewoon laten inlezen zodat de apotheek op dat moment toegang heeft tot jouw voorschriften op de Recip-e server.  Deze toegang geldt voor alle voorschriften waarvan de visi-vlag op OPEN staat.

3.4  Geneesmiddelen waarvoor je discretie wenst – voorschrift en aflevering

Dankzij de nieuwe dematerialisatiefuncties kan je, indien gewenst, met meer discretie jouw geneesmiddelen beheren. Dit kan door gebruik te maken van de VISI-vlag; een functionaliteit om een voorschrift enkel zichtbaar te maken voor één apotheek naar keuze, of volledig onzichtbaar te maken voor élke apotheek. Indien een apotheek dan uw openstaande voorschriften opvraagt via eID of via rijksregisternummer (wat enkel kan indien er een therapeutische relatie tussen jou en de apotheek bestaat/ aangemaakt wordt), dan zal deze enkel jouw openstaande voorschriften zien die je niet onzichtbaar maakte (VISI-vlag op OPEN of die bepaalde apotheek).

Bij de aanmaak van het voorschrift kan u aan uw arts vragen om dat specifieke voorschrift te verbergen voor alle apothekers (visi-vlag TOE).

De zichtbaarheid kan ook na aanmaak nog aangepast worden. Dit kan door de arts, maar je kan het ook online zelf beheren (bvb. via mijngezondheid.belgie.be). Wanneer je de zichtbaarheid online beheert, beschik je ook nog over de optie om het voorschrift enkel zichtbaar te maken voor één apotheek naar keuze (visi-vlag “1-apotheek”). Deze keuze kan de arts niet aanduiden.

Je kan dan met jouw eID-kaart naar de apotheker om jouw openstaande voorschriften op te vragen; enkel wanneer de VISI-vlag het voor die apotheek toelaat, zal hetvoorschrift getoond worden. (VISI-vlag op “1-apotheek” of VISI-vlag “open”)

Belangrijk om weten: als je een bewijs van elektronisch voorschrift aanbiedt (dit kan op smartphone via app/webapp, of via een geprint bewijs dat de dokter meegaf), zal de inhoud van het voorschrift toegankelijk zijn voor de apotheek die scant, ongeacht de instelling van de zichtbaarheid (VISI-vlag). Je hebt dus op elk moment een mogelijkheid om jouw voorschrift alsnog bij om het even welke apotheek te gaan afhalen, als je zelf de VISI-vlag niet kan verzetten, of er de tijd niet voor hebt.

Dus ook wanneer je niet met jouw eID of smartphone naar de apotheek gaat, kan je dus gebruik maken van de nieuwe privacy-functionaliteit, zelf of via jouw arts.

3.5  Hoe kan mijn arts mij helpen voor de privacy van mijn voorschrift(en)? / Hoe kan je als patiënt de privacy van je eigen voorschriften aanpassen?

Jouw arts kan voor jou een visi-vlag (privacy-vlag) zetten op een specifiek voorschrift of op al jouw voorschriften (visi-vlag TOE). 

Concreet, zal de apotheker in zijn overzicht enkel de voorschriften zien waar geen visi-vlag op staat wanneer je jouw eID als identificatiemiddel aanbiedt aan de apotheker (of jouw rijksregisternummer).

Vraag in dit geval altijd een print aan jouw arts, tenzij je gewoon bent om met een (web)App te werken en het digitaal voorschrift zo aan de apotheker aan te bieden (die dan de barcode zal scannen). In dat geval wordt de visi-vlag immers niet beschouwd voor dat specifiek voorschrift, want je bepaalt dan zelf aan welke apotheker je jouw voorschrift laat zien. Je geeft dus jouw akkoord dat de apotheker de inhoud van dat voorschrift mag openen.

3.6  Ik wil niet alle geneesmiddelen afhalen; ik heb thuis nog enkele voorgeschreven producten in voorraad (of ik wil enkel de hoogdringende producten bij de apotheek van wacht afhalen)

Voortaan zal jouw arts (mits enkele uitzonderingen) voor elk voorgeschreven product een apart voorschrift opmaken. Dit zorgt ervoor dat je niet langer één voorschrift met meerdere producten moet afgeven bij de apotheek. Voorheen zou de apotheek jou voor de niet-afgehaalde producten op het doktersvoorschrift een tegoedbon meegeven (bij verlies had je dan niks meer). Nu kan je dus voor elk product apart een voorschrift aanbieden bij jouw apotheek.

1 voorschrift per product betekent niet noodzakelijk meer papierlast: indien gewenst kan je zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift bij de arts vertrekken en geneesmiddelen afhalen. Indien je graag nog een papieren bewijs ontvangt, kan de arts ook meerdere bewijzen van elektronische voorschriften op papier printen, die je nog steeds elk apart kan afhalen. Jouw apotheker zal dan een stempel zetten op het uitgevoerde voorschrift, en het document terug geven aan jou.

FAQ

Is het mogelijk om iemand anders in mijn plaats naar de apotheek te laten gaan zonder papieren voorschrift ?

Er zijn reeds een paar opties mogelijk, naast de gebruikelijke optie van het meegeven van een papieren voorschrift.

Je kan ook met een foto van het voorschrift naar de apotheek laten gaan, zolang de barcode maar goed zichtbaar is en gescand kan worden.

Daarnaast kan je je ook voorbereiden op het feit dat iemand anders voor jou naar de apotheek zou gaan, door zelf jouw eID te laten inlezen bij de apotheek zodat deze apotheker dan gedurende 15 maanden enkel en alleen met jouw rijksregisternummer aan de slag kan. Het is inderdaad mogelijk om via het rijksregisternummer van de patiënt, het voorschrift te gaan afhalen, althans als de patiënt in de laatste 15 maanden zijn e-ID liet lezen in deze apotheek. Het geven van het rijksregisternummer is een stilzwijgende toelating om bij de apotheek de geneesmiddelen te gaan afhalen.

Het is ook mogelijk om een zorgmandaat aan te maken, maar dat is een mandaat om toegang te hebben tot het ganse medische dossier (bvb via www.mijngezondheid.be ).

Een systeem om digitaal een expliciet mandaat te kunnen geven aan een derde is in de maak, en wordt verwacht eind 2021.

Wat indien ik naar een apotheek van wacht moet gaan?

In dat geval vraag je best altijd een bewijs van elektronisch voorschrift aan jouw voorschrijver, tenzij je gewoon bent om met een (web) App te werken, of je steeds jouw eID meeneemt.

Wat als er een technisch probleem is (geen internetconnectie, panne,…) en ik sta bij de apotheek zonder papier?

Het hangt ervan af wat het probleem is.

 • Is er een internetprobleem bij de apotheek, dan kan je mogelijks nog via een smartphone toegang hebben tot een (web)App of website, en zo jouw voorschrift alsnog tonen aan de apotheker.
 • Is er een panne van e-Health waardoor de apotheker niet tot bij de server van Recip-e geraakt, dan kan je mogelijks nog via een smartphone toegang hebben tot een (web)App of website, en zo jouw voorschrift alsnog tonen aan de apotheker, met die nuance, dat je het voorschrift vooraf hebt bekeken, waardoor je tijdelijk een toegang hebt tot een lokale versie op jouw smartphone, maar dat hangt af van het type App. Of een papieren bewijs van elektronisch voorschrift kan ook een optie zijn.
 • Is er een panne van Recip-e zelf, dan zal het niet mogelijk zijn om op dat moment het voorschrift te downloaden. Wel kan de patiënt mogelijks een App gebruiken op zijn smartphone waarop hij/ zij (een paar dagen) eerder het voorschrift heeft gedownload, maar dat hangt af van het type App. Of een papieren bewijs van elektronisch voorschrift kan ook een optie zijn.
 • Tenslotte heeft de apotheker ook zicht op de historiek van geneesmiddelen via het farmaceutisch dossier. Zo kan hij mogelijks afleveren op basis van de beschikbare historiek, en jou mogelijks helpen indien de situatie dat toelaat.

In samenwerking met:

Voetnoot:

 1. Op datum van 1 januari 2020
 2. Dit is een app die gratis wordt aangeboden door de overheid
 3. Andere identificatiemiddelen zijn: KidsID, Isi+,  vreemdelingenkaart
 4. Het rijksregisternummer alleen, kan slechts gebruikt worden als de e-ID al eerder werd ingelezen in de 15 maanden voorafgaand. Andere identificatiemogelijkheden zijn: vreemdelingenkaart, KidsID, Isi+ uitgereikt door je mutualiteit
 5. ongeveer 40%  van de ziekenhuizen in Vlaanderen
 6. Deze therapeutische relatie met de apotheek is 15 maanden geldig