Jaarrapport 2019

In 2019 heeft Recip-e belangrijke stappen gezet in de verdere richting van de dematerialisatie van het elektronisch voorschrift. Er werd heel wat voorbereidend werk uitgevoerd. Nieuwe Recip-e functies zouden zowel de voorschrijvers, apothekers als patiënt een toegevoegde waarde bieden. De specificaties voor volledige dematerialisatie werden definitief uitgeschreven in 2019. Recip-e was er klaar voor.  Begin april werden verschillende overlegmomenten ingelast om de haalbaarheid van de verschillende voorstellen te bespreken met de softwarehuizen die zowel software ontwikkelen voor voorschrijvers als voor apothekers. Dit overleg hielp mee de noden op het terrein verder vorm te geven. Daarnaast werd ook nagegaan of de eindgebruikers zorgverstrekkers en patiënten op een gemakkelijke manier naar dematerialisatie konden overstappen. Daarbij werd ook de nadruk gelegd op blijvende veiligheid en privacy van de gegevens. De aanvraag van de softwarehuizen voor uitstel in hun ontwikkelingen leidde wel tot enkele veranderingen in de strakke planning. De aanpassingen die moesten gebeuren zullen worden geïmplementeerd in verschillende fases.

In 2019 werd ook een nieuwe senior projectmanager, dr Apr K. Thorré, aangeworven om Recip-e VZW in een volgende professionaliseringsfase te brengen en het overleg met de verschillende stakeholders te stroomlijnen. Ter voorbereiding van het vele werk dat nog op de stapel lag, werd ook de focus gelegd op meer capaciteit voor ontwikkelingen en werden ook nog een aantal nieuwe profielen aangeworven, waaronder een functioneel analist en een communicatiemanager. Maak kennis met het ganse operationele team via de webpagina https://recip-e.be/nl/wie-is-wie/.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft Recip-e zich vooral bezig gehouden met de continuïteit van de bestaande Recip-e diensten, de verdere ontwikkelingen voor de nieuwe dematerialisatiefuncties en de evaluatie van de werking van Recip-e (eerste kwartaal van 2019). Het tweede kwartaal stond in teken van de voorbereiding van de dematerialisatie door de softwarehuizen (tweede kwartaal van 2019).

Het overleg met de softwarehuizen met betrekking tot de implementatie van de nieuwe Recip-e functies stond onder andere centraal in het derde kwartaal  (derde kwartaal van 2019). Tijdens het laatste kwartaal van 2019 werd de aandacht vooral gelegd op de voorbereiding van de gewijzigde geldigheid van het voorschrift en er werd sterk gesensibiliseerd voor de verplichting naar 100 % elektronisch voorschrijven voor geneesmiddelen (vierde kwartaal van 2019). Uiteraard werden ook de ontwikkelingen in het systeem Recip-e gedurende het ganse jaar blijvend uitgevoerd. Er werd doorlopend gekeken om optimalisaties door te voeren die de kwaliteit van de software ten goede kwam ten voordele van de zorgverstrekkers en patiënten.

Laat ons samen op weg gaan naar de dematerialisatie van het elektronisch voorschrift!