Mevrouw de Minister

Brussel 04.09.2018

Geachte Mevrouw de Minister,

In de week van 5 augustus werden de gebruikers van de eHealth-basisdiensten belemmerd in hun dagelijkse praktijk door verschillende onderbrekingen in de beschikbaarheid op drie verschillende dagen gedurende meerdere uren. Nauwelijks een week later was er opnieuw een incident met de authenticatie bij het opstarten van een eHealth-sessie met de eID-kaart en pincode. En dat na eerdere ingrijpende problemen op 12 juni, 28 mei, enzovoort. Het aantal uren down time dit jaar is nu al bijna het dubbele van in 2017…

Dat kan zo niet langer! Het vertrouwen in de dienstverlening van het eHealth-platform en van eGezondheidsdiensten in het algemeen keldert. Gebruikers haken af. Toegang tot gezondheidszorg en toepassing van de derdebetalersregeling komen in het gedrang. De noodprocedures en overmachtsregeling volstaan niet om een aanvaardbaar niveau van vlot gebruik te garanderen. De impact op de dagelijkse praktijk en het tijdverlies dat daarmee gepaard gaat, is dermate dat onze patiënten mee de dupe zijn van de storingen.

De ondertekenaars van deze brief hebben zich de voorbije 10 jaar ingezet voor de ontwikkeling en uitrol van eGezondheidsdiensten als eHealthBox, MyCareNet, Recip-e, het Gedeeld Farmaceutisch Dossier en recent nog eFact.

Wij zijn en blijven pleitbezorgers van digitale hulpmiddelen en gegevensdeling om de efficiëntie en kwaliteit van onze gezondheidszorg te verhogen. Daarom laten we het niet bij een aanklacht van de bedroevende dienstverlening. We vragen integendeel met aandrang oplossingen die we samen met de verantwoordelijke overheden en met de hulp van onafhankelijke experten willen uitwerken en implementeren. De hoofdbekommernissen daarbij zijn:

  1. Continuïteit van de zorg te allen tijde garanderen
  2. Geen financiële impact voor de patiënten en zorgverstrekkers

Er zijn dringend maatregelen nodig op reglementair vlak om uitvoerbaarheid, toepassing van de derdebetalersregeling en facturatie op elk moment en in alle omstandigheden toe te laten.

Er zijn dringend maatregelen nodig op het gebied van geïntegreerde monitoring, periodieke evaluatie en transparante communicatie met onder meer een performant dashboard voor eGezondheid, peilpraktijken en een communicatiecascade om de gebruikers snel en efficiënt te verwittigen.

Er zijn ook en vooral dringend maatregelen nodig om de technologische en operationele problemen op te lossen door een grondige en onafhankelijke analyse, herziening van basisconcepten en architectuuroplossingen, bijvoorbeeld door offline en asynchroon gebruik volgens het principe van publish & collect.

Het is onontbeerlijk om daarvoor snel een task force op te richten bestaande uit een beperkt aantal experten van de betrokken overheidsdiensten, van de gebruikers en van de providers van eGezondheidsdiensten én ten minste één onafhankelijk expert.

We rekenen erop dat U en uw diensten het nodige zullen doen om deze voorstellen te verwezenlijken en/of alternatieve oplossingen te realiseren. Zo niet dreigt er een fundamentele vertrouwensbreuk te ontstaan.

Dr. Marc Moens, Voorzitter Recip-e vzw

Apr. Lieven Zwaenepoel, Voorzitter FarmaFlux vzw