News maart 2018

Een nieuwe start

Begin dit jaar gingen we van start met een ambitieus actieplan, opgebouwd rond drie prioriteiten: communicatie, helpdesk en rapportering.

Voor het luik ‘communicatie’ doen we een beroep op communicatie-expert Benoît Devuyst. Hij versterkt ons team en leidt alle aspecten van onze communicatie in goede banen. Hij nam onze website reeds onder handen en maakte hem moderner, intuïtiever, vollediger en duidelijker. Hij staat ook in voor het realiseren van ons communicatieplan en het uitsturen van onze maandelijkse nieuwsbrief.

De website richt zich tot 3 specifieke doelgroepen: het grote publiek, gezondheidszorgverstrekkers en software-ontwikkelaars. Iedereen vindt er alle informatie die hij of zij zoekt. We voorzien per doelgroep een e-mailadres:

Voor wat betreft het beheer van de helpdesk gaan we samenwerken met éénlijn.be om de vragen van Nederlandstalige zorgverstrekkers beter te capteren, te analyseren en te beantwoorden. Dezelfde gesprekken zijn ook opgestart met Franstalige operatoren. Ons doel: sneller een oplossing aanreiken bij gestelde vragen, en mogelijke problemen en opleidingsnoden beter identificeren.

We werken hard aan het op punt stellen van de rapportering. De resultaten hiervan zie je binnenkort op de website verschijnen.

Drie maanden na de lancering van ons actieplan mogen we fier zijn op de vooruitgang die we reeds boekten. De eerste twee prioriteiten worden momenteel afgewerkt en de verbetering is verbluffend.

You Might Also Like