Logo Recip-e

Input van voorschrijvers essentieel voor gebruiksvriendelijke implementatie van digitale verwijsvoorschriften 

Recip-e werkt momenteel samen met het RIZIV aan de digitalisering van de zogenaamde verwijsvoorschriften. Om de knelpunten en opportuniteiten in kaart te brengen, zoekt de organisatie praktiserende huisartsen en artsen-specialisten om deel te nemen aan multidisciplinaire werkgroepen. Geïnteresseerde artsen kunnen zich aanmelden bij hun representatieve beroepsorganisatie die zetelt in de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen. […]

Digitaal verwijsvoorschrift moet zorgverlening ondersteunen (artikel Netwerk Verpleegkunde)

Het RIZIV, Recip-e, de FOD Volksgezondheid en softwareontwikkelaar Smals werken samen aan de digitalisering van de verwijsvoorschriften. Digitale verwijsvoorschriften zullen de communicatie tussen de voorschrijver, zorgverstrekker en patiënt stroomlijnen. Om de digitale applicatie zoveel mogelijk af te stemmen op het terrein, werkt men met multidisciplinaire werkgroepen. Die werkgroepen brengen de processen in kaart, identificeren knelpunten […]