PB 24 januari 2018

Eind 2017 maakten 9.700 huisartsen, 780 artsen-specialisten, 3.000 tandartsen, 22 ziekenhuizen en enkele vroedvrouwen gebruik van Recip-e. Die voorschriften worden vanop Recip-e opgehaald door 4.860 apothekers. Gezondheidzorgverstrekkers en patiënten worden meer en meer met hun neus op de feiten gedrukt: het e-gezondheidsplan van minister De Block ontvouwt zich langzaam maar zeker. Ook wat het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen betreft. De raad van bestuur van de vzw Recip-e vond het tijd om de stand van zaken op te maken.

Lees meer

You Might Also Like