Apothekers (16)

Elektronisch voorschrift of niet: er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de wetgeving op het vlak van volksgezondheid (die definieert wat een voorschrift is) enerzijds, en de RIZIV-regels die de voorwaarden voor terugbetaling definiëren anderzijds.

Een voorschrift kan dus worden opgemaakt op een stukje papier als dit alle reglementaire gegevens bevat. Volgens de wet volksgezondheid is dit een geldig voorschrift. Maar het zal niet aanvaard worden in het kader van een terugbetaling omdat het niet overeenstemt met het door het RIZIV gedefinieerde voorschriftmodel. U kunt dus niet de derde betaler toepassen en moet contante betaling vragen.

Categorie: Apothekers

Momenteel heeft dit document geen wettelijke waarde als dusdanig. Het is slechts een technisch hulpmiddel waarmee de apotheker het elektronische voorschrift kan raadplegen. Als dit document echter gedateerd en ondertekend is door de arts kan het vanuit een strikt juridisch standpunt worden beschouwd als een voorschrift in het kader van volksgezondheid.

Categorie: Apothekers

Ja. Als een specialiteit niet beschikbaar is, bijvoorbeeld. Zolang de koop niet gesloten is, krijgt de Recip-e-server geen ‘geleverd’-signaal. Het is dus mogelijk het voorschrift terug te sturen. In principe is deze functionaliteit al geactiveerd of wordt ze momenteel geïmplementeerd in uw software.

Categorie: Apothekers

Neen. Als u een elektronisch voorschrift uitgevoerd hebt, is het niet langer beschikbaar op de Recip-e-server en kan het dus niet meer gedownload worden, niet door u en niet door een andere apotheker.

Categorie: Apothekers

Neen. Het voordeel van elektronische voorschriften is dat ze niet meer vervalst kunnen worden. De verplichting om de dosis en het aantal eenheden voluit te schrijven voor verdovende middelen en bepaalde psychotrope substanties vervalt dus (cf. Omzendbrief nr. 626 van het FAGG).

Categorie: Apothekers

Zuurstof en materiaal voor zorgtrajecten kunnen elektronisch voorgeschreven worden. Voorlopig moeten artsen ze onder tekstvorm voorschrijven. Voor speciale vermeldingen die verband houden met de terugbetaling, is voorzien dat ze instructies kunnen toevoegen zoals Derdebetalersregel van toepassing, Zorgtraject diabetes of andere.

Categorie: Apothekers

Ja. De arts heeft de mogelijkheid om speciale terugbetalingsinstructies te vermelden in een vrijetekstveld.

Categorie: Apothekers

Ja, maar de software van de voorschrijver moet dat mogelijk maken.

Categorie: Apothekers

De arts moet niet beschikken over de eID van een patiënt. Een INSZ-nummer (identificatienummer van de sociale zekerheid of rijksregisternummer), een BIS-nummer (= INSZ waarbij de geboortemaand is verhoogd met 20 of 40) en de naam van de patiënt zijn wel absoluut noodzakelijk.

Patiënten die hierover niet beschikken, komen tot nader order niet in aanmerking voor een elektronisch voorschrift. Het gaat dan bijvoorbeeld over pasgeborenen, toeristen, begunstigden voor dringende medische hulp.

Categorie: Apothekers

In principe mag u een voorschriftplichtig geneesmiddel enkel afleveren als u over het originele voorschrift beschikt. Uitzonderlijk, in het belang van de patiënt en de zorgcontinuïteit, en indien mogelijk met uw toestemming, kan overwogen worden om een geneesmiddel voor te schieten. U moet de aflevering dan in uw software inbrengen onder de rubriek Vereist voorschrift. Zodra de arts het geneesmiddel heeft voorgeschreven, kunt u het voorschot regulariseren door de RID-streepjescode te scannen op het bewijs van elektronisch voorschrift dat de patiënt u bezorgt.

Categorie: Apothekers

Het elektronische voorschrift krijgt een RID zodra de arts het heeft geregistreerd op de Recip-e-server. Het is dus in principe onmiddellijk beschikbaar, nog voor de patiënt in uw apotheek komt.

Categorie: Apothekers

Neen. Recip-e werkt volgens een end-to-end beveiligd systeem, dat een eID en een pincode vereist. Alleen de voorschrijvende arts, de patiënt en de apotheker kunnen het voorschrift inkijken (inclusief dosering en bijkomende instructies).

Categorie: Apothekers

Tot op zekere hoogte. Net als bij het papieren voorschrift blijft het originele elektronische voorschrift bij de tariferingsdienst. Als de controlediensten van de mutualiteiten of van het RIZIV een voorschrift willen bekijken, moeten ze zich daarvoor tot de tariferingsdienst richten. De mutualiteiten ontvangen via Farmanet enkel wat u over het voorschrift hebt geregistreerd in het tariferingsbestand.

Categorie: Apothekers

U bent niet verplicht het bewijs terug te geven en uw patiënt kan het niet eisen. Als u echter aan zijn verzoek wil tegemoetkomen, raden wij u aan uw eigen stempel op de RID-streepjescode te zetten alvorens uw patiënt het bewijs van voorschrift (of bij voorkeur, een kopie ervan) terug te geven. Op die manier vermijdt u elke verwarring en verhindert u een volgende lezing van dezelfde RID.

Stel u voor dat de patiënt het bewijs van voorschrift voorlegt in een andere apotheek: met de RID-streepjescode zal deze apotheker het voorschrift niet kunnen downloaden omdat het al opgehaald is. Dankzij de stempel die u hebt aangebracht op het bewijs van voorschrift zal uw collega meteen weten dat het elektronische voorschrift al gedownload is.

Categorie: Apothekers

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met de helpdesk van uw softwareprovider om de oorzaak van het probleem te identificeren. Uw softwareprovider is het best geplaatst om de precieze oorzaak van uw probleem te detecteren.

Categorie: Apothekers

Uiteraard! Recip-e en éénlijn.be organiseren verschillende opleidingssessies gericht op de eHealth-diensten, het elektronische voorschrift en het GMD. Alle vragen in verband met deze thema’s kunnen tijdens de verschillende workshops gesteld worden.

Categorie: Apothekers

 

Sofware Development Kit

Deze kit, die regelmatig wordt geüpdatet, vergemakkelijkt de installatie van Recip-e in uw software. Aarzel niet de verschillende documenten met toelichtingen te downloaden en contact op te nemen met uw softwareprovider.