Artsen (24)

Recip-e is een end-to-end (van verzender tot ontvanger) beveiligd systeem. Om het te gebruiken, moet u verbinding maken en u identificeren op het platform eHealth met behulp van uw eID en uw pincode. Elke sessie blijft een halve dag open. Daarna moet u opnieuw inloggen. U hebt ook een eHealth digital-certificaat nodig, dat beschikbaar is op www.ehealth.fgov.be. Zodra het in uw bezit is, kunt u het installeren op uw computer. Dit certificaat is 3 jaar geldig en hernieuwbaar via een app.

Categorie: Artsen

U schrijft het (de) geneesmiddel(en) voor op uw computer via het systeem van het medisch dossier of voorschrijfsoftware voorzien van software om te verbinden met het eHealth-platform. Vanaf 1 januari 2018 worden elektronische voorschriften de regel. Papieren voorschriften blijven echter mogelijk in bepaalde gevallen (overmacht, huisbezoeken, enz.).

Categorie: Artsen

De arts die elektronisch geneesmiddelen voorschrijft aan zijn patiënt (via zijn software en de Recip-e-dienst) levert geen papieren voorschrift af maar een bewijs dat er een elektronisch voorschrift werd afgeleverd. Dit bewijs is voorzien van een streepjescode. De apotheker scant de streepjescode en krijgt zo toegang tot het elektronische voorschrift op het Recip-e-platform.

Alleen het elektronische voorschrift heeft wettelijke waarde. De inhoud van het elektronische voorschrift primeert. Het bewijs van voorschrift heeft geen wettelijke waarde en wordt niet ondertekend. Voor de apotheker is dit bewijs slechts een technisch hulpmiddel waarmee hij toegang krijgt tot het elektronische voorschrift.

Op het bewijs staat een streepjescode (de Recip-e-streepjescode of RID). De arts mag met de hand geen elementen toevoegen op het bewijs van elektronisch voorschrift. Als dat wel het geval is, wordt de apotheker geacht hiermee geen rekening te houden.

Categorie: Artsen

De RID of Recip-e-identificatie is het unieke voorschriftnummer op het geneesmiddelenvoorschrift. Het stemt overeen met de streepjescode op het bewijs van voorschrift. De RID verwijst alleen naar het gecodeerde voorschrift op de Recip-e-server. Er is dus geen enkele bijkomende interventie van u vereist. De RID wordt automatisch aangemaakt door de software.

Categorie: Artsen

Het elektronische voorschrift krijgt een RID zodra u het hebt geregistreerd op de Recip-e-server. Het is dus in principe onmiddellijk beschikbaar, nog voor de patiënt in de apotheek komt.

Categorie: Artsen

Neen. Recip-e werkt volgens een end-to-end beveiligd systeem, dat een eID en een pincode vereist. Alleen de voorschrijvende arts, de patiënt en de apotheker kunnen het voorschrift inkijken (inclusief dosering en bijkomende instructies).

Categorie: Artsen

Tot op zekere hoogte. Net als bij het papieren voorschrift blijft het origineel elektronische voorschrift bij de tariferingsdienst. Als de controlediensten van de mutualiteiten of van het RIZIV een voorschrift willen bekijken, moeten ze zich daarvoor tot de tariferingsdienst richten. De mutualiteiten ontvangen via Farmanet enkel wat de apotheek over het voorschrift heeft geregistreerd in het tariferingsbestand.

Categorie: Artsen

Perfect. U kunt om het even wanneer opvragen welke voorschriften (door u opgesteld) nog openstaan voor een bepaalde patiënt. Als de patiënt het (de) geneesmiddel(en) niet is gaan ophalen (of in geval van gevaar voor de patiënt) kunt u het voorschrift weer intrekken met de Revoke-functie.

Categorie: Artsen

Zodra het (de) geneesmiddel(en) door een apotheker is/zijn afgeleverd, is het voorschrift niet langer beschikbaar voor andere zorgverleners. Zodra de apotheker het heeft gearchiveerd, wordt het definitief van de Recip-e-server verwijderd.

Categorie: Artsen

Als arts kunt u een elektronisch voorschrift terugroepen zolang het geneesmiddel niet bij de apotheker is afgehaald. Het is niet de bedoeling dat deze mogelijkheid de regel wordt. U kunt een elektronisch voorschrift ook terugroepen tijdens de consultatie, via de Revoke-functie.

Categorie: Artsen

Een eID van een patiënt is niet absoluut noodzakelijk. U moet wel beschikken over een INSZ-nummer (identificatienummer van de sociale zekerheid of rijksregisternummer), een BIS-nummer (= INSZ waarbij de geboortemaand is verhoogd met 20 of 40) en de naam van de patiënt.

Patiënten die hierover niet beschikken komen tot nader order niet in aanmerking voor een elektronisch voorschrift. Het gaat dan bijvoorbeeld over pasgeborenen, toeristen, begunstigden voor dringende medische hulp.

Categorie: Artsen

Zuurstof en materiaal voor zorgtrajecten kunnen elektronisch voorgeschreven worden. Voorlopig moet u ze onder tekstvorm voorschrijven. Voor speciale vermeldingen die verband houden met de terugbetaling, is voorzien dat u instructies kunt toevoegen zoals Derdebetalersregel van toepassing, Zorgtraject diabetes of andere.

Categorie: Artsen

Ja. U hebt de mogelijkheid om speciale terugbetalingsinstructies te vermelden in een vrijetekstveld.

Categorie: Artsen

Ja, maar de software van de voorschrijver moet dat mogelijk maken. Voorschrijven op stofnaam (al dan niet via Recip-e) wordt een criterium voor de homologatie van softwarepakketten voor huisartsen door eHealth. Huisartsen die werken met een pakket dat niet gehomologeerd is, kunnen geen aanspraak maken op de telematicapremie.

Categorie: Artsen

Neen. Het voordeel van elektronische voorschriften is dat ze niet meer vervalst kunnen worden. De verplichting om de dosis en het aantal eenheden voluit te schrijven voor verdovende middelen en bepaalde psychotrope substanties vervalt dus (cf. Omzendbrief nr. 626 van het FAGG).

Categorie: Artsen

Alle geneesmiddelenvoorschriften kunnen, ongeacht hun inhoud, worden opgemaakt en verstuurd naar Recip-e.

Categorie: Artsen

Hiervoor is een vrijetekstruimte voorzien. Voorzichtigheid is echter geboden: artsen hebben nog geen 100 % betrouwbare bronnen met CNK’s van de stoffen. Uiteraard is het invoeren, opladen, ophalen en interpreteren van een magistrale bereiding heel wat complexer dan een eenvoudige CNK (die direct naar een specialiteit verwijst). Het risico op fouten is dus hoger.

Maar er is beterschap op komst: er wordt aan de leveranciers van software voor artsen gevraagd de gegevens van formules en grondstoffen gecodeerd door te geven zodra ze beschikbaar zijn.

Categorie: Artsen

Goed nieuws: hoewel artsen (huisartsen en specialisten) verplicht zijn om geneesmiddelen vanaf 1 juni 2018 elektronisch voor te schrijven, worden artsen die op dat moment ouder zijn dan 62 van deze verplichting vrijgesteld.

Categorie: Artsen

Ja, toch als u beschikt over een adequaat voorschrijfprogramma dat beschikbaar is op de Belgische markt.

Categorie: Artsen

Ja. Vanaf februari 2018 is er de zeer handige PARIS-app voor voorschrijvers die op huisbezoek gaan, bijvoorbeeld. Meer info

Categorie: Artsen

In principe mag een apotheker een voorschriftplichtig geneesmiddel enkel afleveren als hij over het originele voorschrift beschikt. Uitzonderlijk, in het belang van de patiënt en de zorgcontinuïteit, en indien mogelijk met uw toestemming, kan overwogen worden om een geneesmiddel voor te schieten. De apotheker moet de aflevering in zijn software inbrengen onder de rubriek Vereist voorschrift. Zodra de arts het geneesmiddel heeft voorgeschreven, kan de apotheker het voorschot regulariseren door de RID-streepjescode te scannen op het bewijs van elektronisch voorschrift dat de patiënt aan hem bezorgt.

Categorie: Artsen

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met de helpdesk van uw softwareprovider om de oorzaak van het probleem te identificeren. Uw provider is het best geplaatst om de precieze oorzaak van uw probleem te detecteren.

Categorie: Artsen

Uiteraard! Recip-e, éénlijn.be en e-santewallonie.be organiseren verschillende opleidingssessies gericht op de eHealth-diensten, het elektronische voorschrift en het GMD. Alle vragen in verband met deze thema’s kunnen tijdens de verschillende workshops gesteld worden.

Categorie: Artsen

Alles komt neer op het hebben van een identificatienummer van de patiënt – meerbepaald een rijksregister nummer om uiteindelijk opgestart te geraken. Indien niet voorradig, klassieke aanpak naar papieren voorschriften behouden.
Indien het hier specifiek gaat over neonaten die verblijven in het ziekenhuis, dan is het intra-muros voorschrijf-systeem van toepassing.

Categorie: Artsen

 

Sofware Development Kit

Deze kit, die regelmatig wordt geüpdatet, vergemakkelijkt de installatie van Recip-e in uw software. Aarzel niet de verschillende documenten met toelichtingen te downloaden en contact op te nemen met uw softwareprovider.