Aantal gebruikers april 2022

27 789 Artsen
(huisartsen + specialisten)
153 Ziekenhuizen
6 405 Tandartsen
146 Vroedvrouwen
319 714 Patiënten