Tweede kwartaal Recip-e 2019

Dit kwartaal stond volledig in het teken van de voorbereiding van de dematerialisering.

De onderstaande contactinformatie blijft dezelfde.

1. Studie – Sven Van Laere

Sven  (Master in de informatica en momenteel bezig met een  doctoraat in de medische wetenschappen).  doet onderzoek naar de kwaliteit van de Recip-e dienst en het elektronisch voorschrift. De afgelopen 3 maanden lag zijn focus op de validatie van de ontwikkelde methodologie.

Sven : “We zien dat de foutenlast verminderde, maar nog niet geheel weg is. In het najaar van 2019 verwachten we meer resultaten. De tool die het afgelopen jaar ontwikkeld werd voor semiautomatische validatie aan de kant van de tarificatie, wordt nu onderworpen aan een eerste grote steekproef van elektronische voorschriften over de verschillende softwarepakketten heen. Op die manier kan bijvoorbeeld een fout gebruik van certificaten achterhaald worden, fouten in voorschrijfgedrag of in de software enz.
Wat we o.a. zagen, is dat de KMEHR velden zoals gedefinieerd door het eGezondheidsplatform niet altijd juist gebruikt worden. De voor tarificatie nodige instructies worden soms in de posologie gezet, terwijl ze eigenlijk in een apart daarvoor bestemd veld horen. De grootste problematiek schuilt nog steeds in het misbruik van de opgelegde XPath definities (+- 19%) die kunnen dienen ter validatie van een correct opgesteld elektronisch voorschrift (zijnde het KMEHR-bericht aan de achterzijde).

2. Dematerialisering

Zoals aangekondigd in het vorige kwartaalrapport hebben we de technische specificaties (specs) ter beschikking gesteld van de softwarehuizen. Om deze specs toe te lichten werden er twee overlegmomenten (25 april en 7 mei) georganiseerd waarop alle technici en managers van de softwarehuizen werden uitgenodigd. Ze waren een groot succes, in totaal waren er een twintigtal softwarehuizen aanwezig.  Op basis van de feedback uit deze sessies werden de specs verder aangepast en tenslotte op vrijdag 14 juni uitgestuurd en op de website geplaatst. Aansluitend werden er twee digitale overlegmomenten georganiseerd op 21 en 24 juni om tegemoet te komen aan de vragen van de technici vooraleer ze starten met ontwikkelingen. Met de gestelde vragen heeft de helpdesk een FAQ opgesteld (zie website).

3. Servicedesk

De servicedesk@recip-e.be kreeg het afgelopen kwartaal 233 tickets te verwerken rond zeer uiteenlopende onderwerpen waaronder programmatieproblemen en foutmeldingen.

Momenteel werken we ook aan de FAQ rond de dematerialisering, de nieuwe wettelijke verplichtingen nl. SAMV2 en de nieuwe geldigheidsduur van het voorschrift. Bij interesse kan je inschrijven op https://recip-e.be/nl/technical-faq/ (de vragen en antwoorden zijn in het Engels).

4. Facts & figures

Algemeen stellen we een status quo vast ten opzichte van het eerste kwartaal met soms heel lichte verschillen.

*De gebruikte cijfers van onderstaande grafieken zijn de cijfers van de auditlog.

Artsen

Tandartsen

Vroedvrouwen

Ziekenhuizen

Apothekers

Patiënten

5. Uitbreiding team Recip-e

Graag verwelkomen wij dit kwartaal een nieuwe medewerker bij Recip-e. Katrien Thorré (doctor in de farmaceutische wetenschappen) leidt het project Recip-e sinds 1 april en volgt hierbij Marc Nyssen op, die nog een tijdje advies zal geven binnen Recip-e. Katrien zal de vele veranderingen waarin het project terecht komt richting geven, op weg naar de dematerialisering. We wensen haar alle succes toe met deze fantastische uitdaging.

6. Communicatie

Twitter

Momenteel hebben we 276 volgers dat zijn er 32 meer dan in het vorige kwartaal. Ook de impressions blijven stijgen, waardoor we nu aan zo’n 350 impressions per dag zitten.

Dit kwartaal mochten we ook onze minister van volksgezondheid Maggie De Block verwelkomen als één van onze nieuwe volgers!

Toptweet van Recip-e tijdens dit kwartaal met 928 impression was onderstaande tweet:

Blog

Wij deden een interview met Marc Nyssen. Nadat hij meer dan tien jaar van dichtbij betrokken was bij Recip-e geeft hij de fakkel door. We blikten even terug op dit decennium. Je leest er alles over in onze blogpost. https://recip-e.be/nl/marc-nyssen-blikt-terug/

Overleg met softwarehuizen

Talrijke overlegmomenten met de softwarehuizen vonden plaats, waaronder de face to face overlegmomenten en de Zoomsessies. De software ontwikkelaars kunnen de technische specificaties en updates via de website consulteren. Via servicedesk@recip-e.be worden technische vragen beantwoord.

Wij wensen jullie een prettig verlof en een deugddoende vakantie!

Tot volgend kwartaal!

Downloaden als pdf