Tweede kwartaalrapport 2020

In dit kwartaalrapport behandelen we verschillende onderwerpen. Eerst en vooral de technische stand van zaken : de implementatie van fase 1 van V4, de aangepaste SDK met een nieuwe eHealth connector en de verschillende overlegmomenten met de softwarehuizen. De ‘facts en figures’ worden ook dit kwartaal opgevolgd en vermeld. We bespreken eveneens de nieuwe monitoring tool van Recip-e, de communicatie activiteit van Recip-e en de focus vanuit de Helpdesk. Verder verwijzen we naar het belang van het opvolgen van de « goede praktijkrichtlijnen » van Recip-e.