Q4 2019

Vierde kwartaal Recip-e 2019

1. Contactinformatie

2. Implementeringen op het terrein

1 november 2019

De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, wordt op elkaar afgestemd. De geldigheidstermijn is standaard 3 maanden -1 dag vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.

Door het uitstel van de nieuwe technische implementaties door de softwarehuizen, is er een tussenperiode waarbij de elektronische voorschriften slechts 3 maanden (- 1 dag) geldig zijn. Vanaf 1/5/20 (optioneel) en 1/6/20 (verplicht) wordt er van de softwarehuizen verwacht dat ze de nodige aanpassingen maken zodat er een kortere of langere geldigheidsperiode toegepast kan worden dan de standaard 3 maanden (- 1 dag) voor het elektronisch voorschrijven.

Vanaf 1 november dient er een nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift gebruikt te worden, waarbij de einddatum van uitvoerbaarheid zichtbaar is. De overzichtstabellen voor geldigheid van het elektronisch voorschrift en mogelijkheden bij aflevering per periode zijn beschikbaar via deze link.

V2 Kmehr 1.19 wordt verder gebruikt, met de nodige aanpassingen die conform zijn met de toepasselijke wetgeving, interpretaties en technische mogelijkheden, en dit totdat de technische aanpassingen voor V4 Kmehr 1.28 beschikbaar zijn via de software van de voorschrijver (1/6/20 tenlaatste).

1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om elektronisch voor te schrijven voor geneesmiddelen. Tevens is het verplicht om de authentieke referentiedatabase SAM V2 te gebruiken.

De uitzonderingen die toegepast worden zijn:

  • Als de voorschrijver de leeftijd van 64 jaar bereikt heeft op 1 januari 2020.
  • Als het voorschrift buiten het kabinet van de voorschrijver opgesteld werd, bijvoorbeeld op huisbezoek bij de patiënt of in een rusthuis (en verzorgingstehuis), en dit onafhankelijk van de leeftijd van de voorschrijver.
  • In geval van overmacht.

Fasering bij implementatie van V4 door de softwarehuizen

  • De softwarehuizen zullen de veranderingen van Recip-e gefaseerd implementeren, waarbij fase 1 voorzien is in het voorjaar van 2020.
  • Vanaf 3 maart tot en met 30 april 2020 zullen de softwarehuizen hun uitrol starten met betrekking tot de basis zaken voor V4 Kmehr 1.28.
  • Verder zullen de softwarehuizen van de voorschrijverspakketten hun uitrol starten vanaf 1 mei tot 31 mei 2020.

1 item uitgesteld

Een volledige dematerialisatie is in zicht. De voorschrijvers zullen de elektronische voorschriften op de server bij Recip-e zetten zodat de patiënt zonder bewijs van elektronisch voorschrift zijn farmaceutische producten kan afhalen bij een apotheker naar keuze. Indien gewenst kan de patiënt te allen tijde een bewijs van elektronisch voorschrift vragen tijdens zijn consultatie bij de voorschrijver.

3. Documentatie Recip-e en Validatie van de software

Documentatie Recip-e

De updates van de technische documenten en testscenario’s kunnen teruggevonden worden op de homepage van de Recip-e website. De datum duidt op de laatste aanpassing van één van de documenten.

Er is eveneens een sectie specifiek gewijd aan de softwarehuizen. Deze documentatie geeft vooral aan starters een goed overzicht van de begeleidingsdocumenten die beschikbaar zijn. Daarnaast is ook de presentatie beschikbaar van het digitaal overleg dat plaatsvond op 6 december 2019 met alle softwarehuizen.

Validatie software

De Helpdesk van Recip-e voorziet een begeleiding bij het valideren van de kwaliteit vooraleer ze op het terrein geïmplementeerd wordt. Voor de software van huisartsen is er een homologatie light voorzien voor de softwarehuizen die via Recip-e geslaagd zijn.

Er werden reeds 5 aanvragen tot validatie ingediend met een startdatum vanaf 6/1/2020. Dit betreffen zowel pakketten van apothekerssoftware als voorschrijfsoftware. Wij raden alle softwarepakketten aan zoveel mogelijk via Recip-e te passeren om hun kwaliteit te valideren. Een slot voor validatie van de software kan worden geboekt via de website.

De validatie van de software zal ook een gedeeltelijke geïndividualiseerde aanpak kennen. Hierbij zal gekeken worden naar de “fouten” die nog optreden op het terrein voor de relevante softwarehuizen (zie ook specifiek punt verder). Er zal een overleg hieromtrent plaatsvinden om een verdere optimalisatie door te voeren.

4. Optimalisatie van de software op het terrein

Op weg naar de dematerialisering is het belangrijk dat de softwarehuizen zoveel mogelijk gaan optimaliseren. De meest voorkomende fouten op het terrein kunnen in principe vermeden worden indien de richtlijnen van Recip-e goed worden opgevolgd. Tevens is het belangrijk dat de foutmeldingen goed worden geanalyseerd, zodat men kan bijsturen.

Optimalisaties voor softwarepakketten artsen

De belangrijkste fouten die nog optreden ter hoogte van deze pakketten zijn: 

  • Identificatie-nummer van de patiënt à dit is de grootste fout
    • Dit zal normaal via een extra functie RN-consult vanaf 2020 systematisch worden gecheckt, en dus bijgevolg voor het grootste deel worden opgelost.
  • Timestamping of niet-beschikbaarheid e-health

De frequentie van deze fouten ligt op 1/10 000.

Daarnaast voorzien de softwarehuizen soms automatische checks voor de artsen: dit is verboden.

De functies kunnen enkel MANUEEL worden gebruikt. Dit is een belangrijke richtlijn die de softwarehuizen verplicht zijn te volgen.

Optimalisaties voor softwarepakketten apothekers

Het is bij de apothekerspakketten heel belangrijk dat de status van het voorschrift op het einde van het gesprek met de patiënt correct wordt afgesloten.

We vermelden hier nog eens de toegestane status overgangen van de Recip-e voorschriften (in analogie met de “normale” praktijk in de apotheek) :

Alle betrokken softwarepakketten zullen tijdens de validatie van hun software een persoonlijk overleg hebben met Recip-e.

Studie en optimalisatie van software

Recentelijk werd er een studie uitgevoerd door Sven De Laere (VUB) waarbij de beide types fouten geanalyseerd werden: zowel bij de voorschrijverspakketten als bij de apothekerspakketten. Dit betrof een analyse rond een End-to-End semi-automatische validatie tool[1].

De resultaten van deze studie worden meegenomen in het kader van de uitwerking van toekomstige optimalisaties bij Recip-e. U vindt alvast de link naar de complete tekst hier

5. Servicedesk

De servicedesk@recip-e.be kreeg gedurende dit trimester veel tickets te verwerken. Dit vooral in het kader van de ontwikkeling van de V4 en de nieuwe geldigheid van de voorschriften vanaf 1/11/2019.

6. Facts & figures     

Vierde kwartaal 2019

Dit kwartaal is het laatste kwartaal op weg naar de verplichting van elektronisch voorschrijven voor geneesmiddelen. Dit komt tot uiting in de stijging van het aantal voorschriften op maandelijkse basis. We zitten boven de 6 miljoen voorschriften die per maand gecreëerd worden door de voorschrijvers (artsen, tandartsen en vroedvrouwen) in de ambulante sector. Sommige ziekenhuizen zijn ook al gestart met de implementatie van “1 item voorschrift”, wat het aantal voorschriften ook erg doet stijgen. Vooral de specialisten zijn bezig met een inhaalbeweging om elektronisch voor te schrijven.

In het kader van de komende uitbreiding van de tool voor de patiënten (mijngezondheid.be), voegen we ook de data toe van het gebruik van de tool vandaag (oplijsten van de openstaande voorschriften bij Recip-e).

Artsen

Tandartsen

Vroedvrouwen

Ziekenhuizen

Apothekers

Patiënten

Jaaroverzicht 2019

7. Recip-e Organisatie

Onze voorzitter, Dr Marc Moens aan het woord

Sinds 1/1/2020 is digitaal voorschrijven verplicht! De voorzitter van Recip-e, Dr. Marc Moens geeft ons bijkomende uitleg over deze mijlpaal:

Lees het artikel en bekijk de video.

Onze ondervoorzitter, Apr Lieven Zwaenepoel aan het woord

Begin 2020 werd digitaal voorschrijven verplicht! Hoe ziet de situatie er in de praktijk uit? Wij stelden de vraag aan de ondervoorzitter van Recip-e, Apr. Lieven Zwaenepoel:

Lees het artikel en bekijk de video.

Onze penningmeester, Hendrik van Gansbeke aan het woord

Welke veranderingen worden er verwacht sinds 1 januari 2020 voor de thuisverpleegkundige m.b.t. het elektronisch voorschrift? Wij stelde de vraag aan de penningmeester van Recipe, Hendrik Van Gansebeke:

Lees het artikel en bekijk de video.

Nieuwe collega: Alphonse Diedhiou

Sinds begin november 2019 hebben we een nieuwe medewerker mogen verwelkomen in het team. Alphonse Diedhiou (handelswetenschappen UCMons – meer dan 10 jaar ervaring binnen IT) heeft de functie van Functioneel analist opgenomen binnen Recip-e. We heten hem van harte welkom binnen ons team en wensen hem alle succes toe.

 8. Social Media

Twitter

Momenteel hebben we 370 volgers dat zijn er 60 meer dan in het vorige kwartaal.            

Top Tweet van het afgelopen kwartaal:

Facebook

Sinds het heractiveren van de pagina in de november zijn er 40 personen die de pagina leuk vinden en 51 personen die de pagina volgen. Minimum 3 keer per week wordt er een post geplaatst in twee talen.

2 Top Posts:

LinkedIn

Sinds het heractiveren van de pagina in de november zijn er 78 personen die de pagina volgen. Minimum 3 keer per week wordt er een post geplaatst in twee talen.

Bezoekers:

Interactiepercentage:

Top Post: Weergave: 257 & Klikken: 12

Op de agenda

Wij werken met heel het team enthousiast verder naar de volgende doelstellingen en wensen jullie nogmaals een heel fijn 2020 toe!

Tot volgend kwartaal,

Team Recip-e.


[1] A cross-sectional study of the Belgian community pharmacist’s satisfaction with the implementation of the electronic prescription