Recip-e Nieuws


Schrijf u in voor de validatie Fase 2 V4 van uw software.


Enkel V4 wordt nog gebruikt door voorschrijvers en executors. Wij informeren u graag dat fase 1 van de dematerialisatie met succes is uitgevoerd. Dankzij de softwarepakketten en de zorgverleners! Laten we doorgaan naar fase 2.


Recip-e package voor Softwarehuizen

LAATSTE UPDATE 04 december 2020:


Aantal gebruikers oktober 2020

24.704 artsen
(14.491 huisartsen + 10.213 specialisten)
4.817 apothekers
6.003 tandartsen
152 ziekenhuizen
62 vroedvrouwen

Meer resultaten

Timeline

September – Oktober 2020
De softwarehuizen passen hun software (inclusief PARIS) aan zodat de voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen toepassen dan de standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven. Deze aanpassing in de software van de voorschrijvers is mogelijk vanaf 1september 2020 en verplicht vanaf 1 oktober 2020 (opgeschoven door de Coronacrisis).

Januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om elektronisch voor te schrijven voor geneesmiddelen. Tevens is het verplicht om de authentieke referentiedatabase SAM V2 te gebruiken.

November 2019
De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, worden op elkaar afgestemd. De geldigheidstermijn is standaard 3 maanden – 1 dag vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.

Juni 2018
In december 2017 zette het Verzekeringscomité het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken. Echter, omdat nog niet alle procedures afgerond waren, werd het verplicht gebruik uitgesteld. Het Riziv deed wel een oproep naar de voorschrijvers om ze aan te moedigen om vanaf juni 2018 toch over te stappen op het elektronisch voorschrift om de positieve evolutie die werd ingezet verder te zetten.