September 2021

Dematerialisatie betekent dat de optie bestaat om als patiënt zonder papieren Bewijs van Elektronisch voorschrift naar de apotheker te gaan.

September – Oktober 2020

De softwarehuizen passen hun software (inclusief PARIS) aan zodat de voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen toepassen dan de standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven. Deze aanpassing in de software van de voorschrijvers is mogelijk vanaf 1 september 2020 en verplicht vanaf 1 oktober 2020 (opgeschoven door de Coronacrisis).

Januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om elektronisch voor te schrijven voor geneesmiddelen. Tevens is het verplicht om de authentieke referentiedatabase SAM V2 te gebruiken.

November 2019

De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, worden op elkaar afgestemd. De geldigheidstermijn is standaard 3 maanden – 1 dag vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.

Juni 2018

In december 2017 zette het Verzekeringscomité het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken. Echter, omdat nog niet alle procedures afgerond waren, werd het verplicht gebruik uitgesteld. Het Riziv deed wel een oproep naar de voorschrijvers om ze aan te moedigen om vanaf juni 2018 toch over te stappen op het elektronisch voorschrift om de positieve evolutie die werd ingezet verder te zetten.

April 2018

Lancering van het platform Personal Health Viewer, de digitale versie van het Globaal Medisch Dossier. Patiënten hoeven dus niet meer naar hun arts om het dossier te raadplegen. De patiënt kan het dossier voortaan inkijken via zijn computer, smartphone of tablet.

Via het platform kan het medisch dossier niet enkel worden ingekeken, maar ook worden gedeeld met meerdere zorgverleners en worden aangevuld. In de toekomst zullen nog andere functionaliteiten worden toegevoegd.

Februari 2018

Het RIZIV stelt voorschrijvers een app ter beschikking waarmee ze een elektronisch voorschrift kunnen opmaken buiten het EMD (Elektronisch Medisch Dossier). De naam van de app: PARIS (Prescription & Autorisation Requesting Information System). De app helpt artsen, tandartsen en vroedvrouwen die hun software voor het patiëntendossier of het informatiesysteem van het ziekenhuis niet kunnen gebruiken, of die nog niet beschikken over het EMD. Meer info over PARIS

Januari 2017

De RID-identificatie (Recip-e-ID) verschijnt boven de streepjescode van het papieren of elektronische voorschrift, wat de apotheker in staat stelt het te downloaden en af te leveren. Ze worden nu beide erkend door het RIZIV.