Maart 2014

Mevr. Onkelinx, federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, stelt het project Recip-e voor aan de media, die de informatie verspreiden onder het grote publiek. De patiënten zullen nu snel kunnen beschikken over de faciliteiten van Recip-e, voor zover de voorschrijvers en zorgverleners met wie ze contact hebben het systeem gebruiken.

Mei 2013

Het pilootproject wordt geïnstalleerd over heel het land. Doel: in een eerste fase huisartsen en apothekers vertrouwd maken met het Recip-e-systeem en het vervolgens uitbreiden naar de andere betrokken beroepen: specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen.

Februari 2013

Er wordt een pilootproject gestart. Het synthetiseert de resultaten van de e-Med-werkgroepen en wordt uitgewerkt in overleg met het platform e-Gezondheid. De project is gebaseerd op de samenstelling, de uitwisseling en het beheer van elektronische voorschriften tussen voorschrijvers en zorgverleners. De toegang tot de gegevens van de voorschriften blijft exclusief voorbehouden voor de voorschrijver, de zorgverlener en de patiënt.

Januari 2010

Met de technische medewerking van Belgacom, gaat Recip-e aan het werk om de invoering van een systeem voor elektronische aflevering van medische voorschriften concreet te maken.

De Raad van Bestuur van Recip-e bestaat uit vertegenwoordigers, die door het RIZIV erkende beroepsverenigingen zijn.

Begin 2007

In overeenstemming met de Europese doelstellingen op het gebied van digitalisering van medische voorschriften lanceert de FOD Gezondheid een uitgebreid overleg met talrijke betrokken partijen. Deze fase mondt uit in de publicatie van een Memorandum of Understanding, waarin de basisbeginselen van een systeem voor de elektronische aflevering van voorschriften worden beschreven.

Het basisidee is dat het verzorgend personeel als geheel (artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, enz.) de opvolging van de gegevens van de patiënten garandeert. Om dit te realiseren, verbinden de erkende beroepsverenigingen zich ertoe om een vzw op te richten die het project concreet zal maken.