Recip-e is een nieuw systeem waarmee elektronische voorschriften in de gezondheidszorg kunnen worden aangemaakt en afgeleverd. Het maakt deel uit van het Plan e-gezondheid, dat in 2014 werd gelanceerd door de federale regering met het oog op de naleving van de Europese richtlijnen.

Via Recip-e kunnen verschillende voorschrijvers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen) op een elektronische en beveiligde manier voorschriften versturen naar een server. Ze worden er gecodeerd en bewaard tot ze door de patiënt worden gebruikt bij een zorgverlener (apotheker). De verzending en ophaling gebeuren met behulp van speciale software waarop Recip-e is geïnstalleerd.

Elk elektronisch voorschrift is voorzien van een unieke identificatie (RID of Recip-e-identificatienummer) bovenaan elk (papieren) bewijs van elektronisch voorschrift. Dankzij deze identificatie kan de zorgverlener het voorschrift verwerken. Als het voorschrift om de een of andere reden niet kan worden afgeleverd in een apotheek (geneesmiddel niet beschikbaar, weigering van de patiënt wegens te duur, enz.) brengt de apotheker Recip-e hiervan elektronisch op de hoogte en geeft hij het (papieren) bewijs van elektronisch voorschrift terug aan de patiënt.

Wie neemt er aan het project deel?

De invoering van het Recip-e-systeem is het resultaat van de mobilisatie van een groot aantal actoren uit de openbare sector en verenigingen die gezondheidszorgbeoefenaars vertegenwoordigen, met ondersteuning van privébedrijven.

 • BVAS (Belgische Vereniging van Artsensydicaten)
 • KARTEL (ASGB-GBO-SBGS/SBMS)
 • AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica)
 • VVT
 • APB 
 • OPHACO (Vereniging der Cooperatieve Apotheken)
 • AXXON
 • WitGeleKruis
 • Privé- thuisverpleegkundigen associaties
 • NVKVV (Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen)

Functionaliteiten

Via Recip-e kunnen ambulante voorschriften, die niet zijn gericht aan een specifieke zorgverlener (niet-geadresseerde boodschappen), worden verwerkt. Dit vergemakkelijkt bovendien de integratie van de gegevens in het GMD (Globaal Medisch Dossier) en het GFD (Gedeeld Farmaceutisch Dossier). De elektronische authenticatie maakt elke vorm van fraude onmogelijk. De procedure is snel, transparant en handig.

Voordelen voor de voorschrijver:

 • Hij kan een lijst van nog niet verstrekte voorschriften opstellen, raadplegen, versturen en eventueel wijzigen.
 • Hij kan een nog niet verstrekt voorschrift schrappen (met motivering van zijn beslissing).
 • Hij kan feedback krijgen van de zorgverlener (apotheker).

Voordelen voor de zorgverlener:

 • Hij kan het voorschrift makkelijk downloaden.
 • Hij kent het terugbetalingsniveau van het voorgeschreven geneesmiddel.
 • Hij kan feedback sturen naar de voorschrijver.
 • In de toekomst zullen ook verwijsvoorschriften naar de kinesitherapeuten en thuisverpleegkundigen via het systeem Recip-e kunnen opgevraagd worden.

Voordelen voor de patiënt:

 • Hij kan zijn voorschriften raadplegen via beveiligde internettoegang via het portaal mijngezondheid.belgie.be (e-ID en pincode vereist) of via een commercieel portaal waarvan hij info via zijn voorschrijvende arts doorgestuurd krijgt.
 • Hij kan voorschriften die hij nutteloos vindt, schrappen.

In de praktijk