Nationale uitrol

Geneeskundig voorschrift:

  • Huisartsenpakketten 90% uitgerust met Recip-e toegang
  • Apothekerspakketten 40% uitgerust met Recip-e
  • Tandartsen: start medio 2014

Kinesitherapie voorschrift:

  • Bericht en flow vastgelegd
  • KMEHR bericht  wordt opgesteld

Verpleegkundig voorschrift:

  • Bericht en flow vastgelegd
  • KMEHR bericht  wordt opgesteld