Het Recip-e project beoogt het invoeren van het elektronisch medisch voorschrift in de ambulante sector voor België. Het situeert zich temidden van de invoering van elektronische diensten in de gezondheidsector (e-health).

Recip-e zal het transport verzekeren van “niet geadresseerde berichten” als dienst “met toegevoegde waarde” via het eHealth-platform.

Dankzij de financiering door het RIZIV en de medewerking met eHealth-platform, MyCareNet en de diverse software bedrijven in de medische sector, wordt voor elk type voorschrift een elektronisch equivalent ingevoerd, dat gedurende de overgangsperiode naast het papieren voorschrift functioneert.

Na progressieve invoering kan dan het elektronische bericht het papieren vervangen