Een patiënt vraagt mij om hem het bewijs van elektronisch voorschrift terug te geven. Wat moet ik doen?

U bent niet verplicht het bewijs terug te geven en uw patiënt kan het niet eisen. Als u echter aan zijn verzoek wil tegemoetkomen, raden wij u aan uw eigen stempel op de RID-streepjescode te zetten alvorens uw patiënt het bewijs van voorschrift (of bij voorkeur, een kopie ervan) terug te geven. Op die manier … Continue reading Een patiënt vraagt mij om hem het bewijs van elektronisch voorschrift terug te geven. Wat moet ik doen?

Hebben het RIZIV en de ziekenfondsen toegang tot de inhoud van het elektronische voorschrift?

Tot op zekere hoogte. Net als bij het papieren voorschrift blijft het originele elektronische voorschrift bij de tariferingsdienst. Als de controlediensten van de mutualiteiten of van het RIZIV een voorschrift willen bekijken, moeten ze zich daarvoor tot de tariferingsdienst richten. De mutualiteiten ontvangen via Farmanet enkel wat u over het voorschrift hebt geregistreerd in het … Continue reading Hebben het RIZIV en de ziekenfondsen toegang tot de inhoud van het elektronische voorschrift?

Is het nog mogelijk om een geneesmiddel zonder voorschrift voor te schieten?

In principe mag u een voorschriftplichtig geneesmiddel enkel afleveren als u over het originele voorschrift beschikt. Uitzonderlijk, in het belang van de patiënt en de zorgcontinuïteit, en indien mogelijk met uw toestemming, kan overwogen worden om een geneesmiddel voor te schieten. U moet de aflevering dan in uw software inbrengen onder de rubriek Vereist voorschrift. … Continue reading Is het nog mogelijk om een geneesmiddel zonder voorschrift voor te schieten?

Hoe ga ik te werk in het geval van een pasgeboren baby zonder eID of voor andere personen die niet over een INSZ- of BIS-nummer beschikken?

De arts moet niet beschikken over de eID van een patiënt. Een INSZ-nummer (identificatienummer van de sociale zekerheid of rijksregisternummer), een BIS-nummer (= INSZ waarbij de geboortemaand is verhoogd met 20 of 40) en de naam van de patiënt zijn wel absoluut noodzakelijk. Patiënten die hierover niet beschikken, komen tot nader order niet in aanmerking … Continue reading Hoe ga ik te werk in het geval van een pasgeboren baby zonder eID of voor andere personen die niet over een INSZ- of BIS-nummer beschikken?