Hoe zit dat met zuurstof en zorgtrajecten?

Zuurstof en materiaal voor zorgtrajecten kunnen elektronisch voorgeschreven worden. Voorlopig moeten artsen ze onder tekstvorm voorschrijven. Voor speciale vermeldingen die verband houden met de terugbetaling, is voorzien dat ze instructies kunnen toevoegen zoals Derdebetalersregel van toepassing, Zorgtraject diabetes of andere.

Heeft het bewijs van elektronisch voorschrift een wettelijke waarde?

Momenteel heeft dit document geen wettelijke waarde als dusdanig. Het is slechts een technisch hulpmiddel waarmee de apotheker het elektronische voorschrift kan raadplegen. Als dit document echter gedateerd en ondertekend is door de arts kan het vanuit een strikt juridisch standpunt worden beschouwd als een voorschrift in het kader van volksgezondheid.

Mijn patiënt geeft mij een papier dat gewoon door de arts gedateerd en ondertekend is. Mag ik het product afleveren?

Elektronisch voorschrift of niet: er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de wetgeving op het vlak van volksgezondheid (die definieert wat een voorschrift is) enerzijds, en de RIZIV-regels die de voorwaarden voor terugbetaling definiëren anderzijds. Een voorschrift kan dus worden opgemaakt op een stukje papier als dit alle reglementaire gegevens bevat. Volgens de wet … Continue reading Mijn patiënt geeft mij een papier dat gewoon door de arts gedateerd en ondertekend is. Mag ik het product afleveren?