Hebben het RIZIV en de ziekenfondsen toegang tot de inhoud van het elektronische voorschrift?

Tot op zekere hoogte. Net als bij het papieren voorschrift blijft het originele elektronische voorschrift bij de tariferingsdienst. Als de controlediensten van de mutualiteiten of van het RIZIV een voorschrift willen bekijken, moeten ze zich daarvoor tot de tariferingsdienst richten. De mutualiteiten ontvangen via Farmanet enkel wat u over het voorschrift hebt geregistreerd in het tariferingsbestand.

Category: Apothekers