Heeft het bewijs van elektronisch voorschrift een wettelijke waarde?

Momenteel heeft dit document geen wettelijke waarde als dusdanig. Het is slechts een technisch hulpmiddel waarmee de apotheker het elektronische voorschrift kan raadplegen. Als dit document echter gedateerd en ondertekend is door de arts kan het vanuit een strikt juridisch standpunt worden beschouwd als een voorschrift in het kader van volksgezondheid.

Category: Apothekers