Hoe moet een digitaal voorschrift gemaakt worden van neonaten waarvan nog geen rijksregisternummer gekend is?

Alles komt neer op het hebben van een identificatienummer van de patiënt – meerbepaald een rijksregister nummer om uiteindelijk opgestart te geraken. Indien niet voorradig, klassieke aanpak naar papieren voorschriften behouden.
Indien het hier specifiek gaat over neonaten die verblijven in het ziekenhuis, dan is het intra-muros voorschrijf-systeem van toepassing.

Category: Artsen