Is het nog mogelijk om een geneesmiddel zonder voorschrift voor te schieten?

In principe mag u een voorschriftplichtig geneesmiddel enkel afleveren als u over het originele voorschrift beschikt. Uitzonderlijk, in het belang van de patiënt en de zorgcontinuïteit, en indien mogelijk met uw toestemming, kan overwogen worden om een geneesmiddel voor te schieten. U moet de aflevering dan in uw software inbrengen onder de rubriek Vereist voorschrift. Zodra de arts het geneesmiddel heeft voorgeschreven, kunt u het voorschot regulariseren door de RID-streepjescode te scannen op het bewijs van elektronisch voorschrift dat de patiënt u bezorgt.

Category: Apothekers