Is het nog mogelijk om een geneesmiddel zonder voorschrift voor te schieten?

In principe mag een apotheker een voorschriftplichtig geneesmiddel enkel afleveren als hij over het originele voorschrift beschikt. Uitzonderlijk, in het belang van de patiënt en de zorgcontinuïteit, en indien mogelijk met uw toestemming, kan overwogen worden om een geneesmiddel voor te schieten. De apotheker moet de aflevering in zijn software inbrengen onder de rubriek Vereist voorschrift. Zodra de arts het geneesmiddel heeft voorgeschreven, kan de apotheker het voorschot regulariseren door de RID-streepjescode te scannen op het bewijs van elektronisch voorschrift dat de patiënt aan hem bezorgt.

Category: Artsen

Laisser un commentaire