Kan er bij het elektronische voorschrift nog voorgeschreven worden op stofnaam?

Ja, maar de software van de voorschrijver moet dat mogelijk maken. Voorschrijven op stofnaam (al dan niet via Recip-e) wordt een criterium voor de homologatie van softwarepakketten voor huisartsen door eHealth. Huisartsen die werken met een pakket dat niet gehomologeerd is, kunnen geen aanspraak maken op de telematicapremie.

Category: Artsen

Laisser un commentaire