Mijn patiënt geeft mij een papier dat gewoon door de arts gedateerd en ondertekend is. Mag ik het product afleveren?

Elektronisch voorschrift of niet: er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de wetgeving op het vlak van volksgezondheid (die definieert wat een voorschrift is) enerzijds, en de RIZIV-regels die de voorwaarden voor terugbetaling definiëren anderzijds.

Een voorschrift kan dus worden opgemaakt op een stukje papier als dit alle reglementaire gegevens bevat. Volgens de wet volksgezondheid is dit een geldig voorschrift. Maar het zal niet aanvaard worden in het kader van een terugbetaling omdat het niet overeenstemt met het door het RIZIV gedefinieerde voorschriftmodel. U kunt dus niet de derde betaler toepassen en moet contante betaling vragen.

Category: Apothekers