Elektronische voorschrift: iedereen wint

Via Recip-e kunnen verschillende voorschrijvers op een elektronische en beveiligde manier voorschriften versturen naar een server. Ze worden er gecodeerd en bewaard tot ze door de patiënt worden gebruikt bij een zorgverlener.

Eind juni 2018

10.431 huisartsen, 2.522 specialisten, 3.565 tandartsen, 120 ziekenhuizen, 4.861 apothekers gebruiken Recip-e

Begin 2007

In overeenstemming met de Europese doelstellingen op het gebied van digitalisering van medische voorschriften lanceert de FOD Gezondheid een uitgebreid overleg met talrijke betrokken partijen.

Januari 2010

De vzw Recip-e wordt opgericht op initiatief van de door het RIZIV erkende beroepsverenigingen.

Februari 2013

Er wordt een pilootproject gestart. Het synthetiseert de resultaten van de e-Med-werkgroepen en wordt uitgewerkt in overleg met het platform e-Gezondheid.

Mei 2013

Het pilootproject wordt geïnstalleerd over heel het land.

Maart 2014

Voorstelling van het project Recip-e aan de media.

Januari 2017

De RID-identificatie (Recip-e-ID) verschijnt boven de streepjescode van het papieren of elektronische voorschrift.

Februari 2018

Het RIZIV stelt voorschrijvers een app ter beschikking waarmee ze een elektronisch voorschrift kunnen opmaken buiten het EMD.

April 2018

Lancering van het platform Personal Health Viewer, de digitale versie van het Globaal Medisch Dossier.

Juni 2018

In december 2017 zette het Verzekeringscomité immers het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken. Het ontwerp van wet gaat nu voor finale bespreking naar de Kamer en daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent concreet dat de wettelijke verplichting nog niet afdwingbaar wordt vanaf 1 juni 2018.

Juni 2019

De vervaldatum juni 2019 moet samenvallen met de volledige dematerialisatie van voorschriften.