Elektronische voorschrift: iedereen wint

Via Recip-e kunnen verschillende voorschrijvers op een elektronische en beveiligde manier voorschriften versturen naar een server. Ze worden er gecodeerd en bewaard tot ze door de patiënt worden gebruikt bij een zorgverlener.

Cijfers 31 maart 2018

10.098 huisartsen   1.219 specialisten   3.253 tandartsen   37 ziekenhuizen   4.844 apothekers

Begin 2007

In overeenstemming met de Europese doelstellingen op het gebied van digitalisering van medische voorschriften lanceert de FOD Gezondheid een uitgebreid overleg met talrijke betrokken partijen. Lees meer

Januari 2010

De vzw Recip-e wordt opgericht op initiatief van de door het RIZIV erkende beroepsverenigingen. Lees meer

Februari 2013

Er wordt een pilootproject gestart. Het synthetiseert de resultaten van de e-Med-werkgroepen en wordt uitgewerkt in overleg met het platform e-Gezondheid. Lees meer

Mei 2013

Het pilootproject wordt geïnstalleerd over heel het land. Lees meer

Maart 2014

Voorstelling van het project Recip-e aan de media. Lees meer

Januari 2017

De RID-identificatie (Recip-e-ID) verschijnt boven de streepjescode van het papieren of elektronische voorschrift. Lees meer

Februari 2018

Het RIZIV stelt voorschrijvers een app ter beschikking waarmee ze een elektronisch voorschrift kunnen opmaken buiten het EMD. Lees meer

April 2018

Lancering van het platform Personal Health Viewer, de digitale versie van het Globaal Medisch Dossier. Lees meer

Juni 2018

Vanaf 1 juni 2018 zijn artsen (huisartsen en specialisten), tandartsen en vroedvrouwen verplicht geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Lees meer

Juni 2019

De vervaldatum juni 2019 moet samenvallen met de volledige dematerialisatie van voorschriften. Lees meer