Logo Recip-e

Over Recip-e

Wie draagt Recip-e?

Het platform Recip-e wordt gedragen door de gelijknamige vzw Recip-e. De vzw is een multidisciplinair team dat bestaat uit vertegenwoordigers van zorgverstrekkers die zetelen in het Verzekeringscomité van het Riziv en bestaat uit artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen.

Het gaat over de volgende organisaties:

  • Belgische Vereniging van Artsensydicaten (BVAS)
  • Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM)
  • Het Kartel (ASGB-GBO-SBGS/SBMS)
  • Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)
  • Algemene Farmaceutische Bond (APB)
  • Vereniging der Coöperatieve Apotheken (OPHACO)
  • Beroepsvereniging kinesitherapie (AXXON)
  • Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen (NVKVV) waaronder ook Wit-Gele Kruis en privé-associaties van thuisverpleegkundigen (Mederi, VBZV). 

Daarnaast zijn nog verschillende andere actoren uit de gezondheidszorg betrokken bij de invoer van het elektronisch voorschrift, zowel publieke als private.

Operationele leiding

De operationele leiding van vzw Recip-e ligt in handen van dr. Apr. Katrien Thorré. Ze beschikt over een team van IT-experten, business en functioneel analisten, communicatiespecialisten, een data protection officer, een arts en ad-hoc experten naargelang de noden. Het Bestuursorgaan van vzw Recip-e wordt voorgezeten door Dr. Marc Moens (arts klinisch bioloog), ondervoorzitter is dhr. Dirk Verleyen (kinesitherapeut) en penningmeester is dhr. Hendrik Van Gansbeke (verpleegkundige).

Het Riziv staat in voor de financiering van Recip-e.

Contacteer ons