Logo Recip-e

Over Recip-e

Wat is Recip-e?

Recip-e is een platform met elektronische voorschriften. Recip-e stockeert de elektronische voorschriften centraal op een beveiligde database die toegankelijk is voor zowel de voorschrijver als de apotheker die de patiënt koos voor zijn zorg. Diezelfde database is ook toegankelijk voor de patiënt zelf (en aan wie hij/ zij een volmacht gaf). Om de centrale database te kunnen gebruiken is er nood aan software (voor voorschrijvers, apothekers of patiënten) die dit faciliteert.

  • Met een farmaceutisch voorschrift schrijft een zorgverlener de patiënt farmaceutische zorg voor. Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om ambulante farmaceutische voorschriften elektronisch aan te maken, via Recip-e. In een beperkt aantal situaties is een klassiek papieren voorschrift nog toegelaten. Klik HIER voor meer informatie.


De digitalisering van verwijsvoorschriften
is opgestart in 2022. Als businessverantwoordelijke staat vzw Recip-e in voor de bevraging van de noden op het terrein, de vormgeving van de digitale verwijsvoorschriften aan de hand van multidisciplinaire werkgroepen en de uiteindelijke validatie van de applicatie zodat tegemoetgekomen wordt aan de noden van de zorgverstrekkers. Recip-e zal de software-applicatie ook valideren, de communicatie naar de zorgverstrekkers verzorgen en vormingen voor de zorgverstrekkers organiseren. Het hele traject verloopt in structurele samenwerking met het Riziv.

  • Met een verwijsvoorschrift schrijft een zorgverlener de patiënt verschillende types zorg voor, andere dan farmaceutische zorg (bijv. zorg door een kinesitherapeut, een thuisverpleegkundige…). Net als de farmaceutische voorschriften zullen ook verwijsvoorschriften gedigitaliseerd worden.  Verwacht wordt dat er ook meer en meer naar dematerialisatie zal gegaan worden, gezien er al een grote ervaring is met het gedigitaliseerd farmaceutisch voorschrift.