Logo Recip-e

Over Recip-e

Recip-e is een systeem voor de elektronische aanmaak, aflevering en raadpleging van ambulante voorschriften in de gezondheidszorg.

Voorschrijvers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen) sturen elektronische voorschriften op een beveiligde manier naar de databank van Recip-e. Voorschrijvers, apothekers en patiënten kunnen de voorschriften daar raadplegen, op voorwaarde dat ze de juiste toegangsrechten hebben.

De elektronische uitwisseling van voorschriften tussen zorgverleners verlicht de administratielast voor zorgverleners en bevordert de continuïteit én kwaliteit van zorg voor de patiënt. De digitalisering biedt patiënten ook meer mogelijkheden om hun medicatie zelf te beheren.

Het platform Recip-e wordt gedragen door de gelijknamige vzw Recip-e. De vzw is een multidisciplinair team dat bestaat uit vertegenwoordigers van zorgverstrekkers die zetelen in het Verzekeringscomité van het Riziv en bestaat uit artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen.