Logo Recip-e

Over Recip-e

Over Recip-e

Waarom bestaat Recip-e?

De elektronische uitwisseling van voorschriften tussen zorgverleners verlicht de administratielast voor zorgverleners en bevordert de continuïteit en de kwaliteit van zorg voor de patiënt. De digitalisering biedt patiënten ook meer mogelijkheden om hun medicatie zelf te beheren.

Daarnaast biedt de digitalisering van voorschriften patiënten meer mogelijkheden om de zorg voor hun gezondheid mee op te volgen, bijv. door hun medicatie actief te beheren.

De elektronische authenticatie maakt het verder onmogelijk om te frauderen met voorschriften. Ten slotte biedt de aanpak van centrale elektronische bewaring het voordeel dat voorschriften overal raadpleegbaar zijn. Een verloren papieren bewijs van elektronisch voorschrift is dus nooit echt verloren: het blijft immers gedigitaliseerd bestaan.