Logo Recip-e

Over Recip-e

Over Recip-e

Waarom bestaat Recip-e?

De elektronische uitwisseling van voorschriften tussen zorgverleners houdt verschillende voordelen in, zowel voor zorgverleners als voor patiënten. Zo verlicht de digitale uitwisseling de administratielast voor zorgverleners en bevordert ze de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de patiënt. De integratie van elektronische voorschriften in andere toepassingen zoals het globaal medisch dossier (GMD) en het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) betekent een bijkomende versterking van de continuïteit van zorg.

Daarnaast biedt de digitalisering van voorschriften patiënten meer mogelijkheden om de zorg voor hun gezondheid mee op te volgen, bijv. door hun medicatie actief te beheren.

De elektronische authenticatie maakt het verder onmogelijk om te frauderen met voorschriften. Ten slotte biedt de aanpak van centrale elektronische bewaring het voordeel dat voorschriften overal raadpleegbaar zijn. Een verloren papieren bewijs van elektronisch voorschrift is dus nooit echt verloren.