Logo Recip-e

Ik ben

Zorgverlener

Algemeen

Als zorgverlener zet je je elke dag in voor de gezondheid van je patiënten. Eén van de instrumenten die je daarbij gebruikt zijn voorschriften, zowel farmaceutische voorschriften als verwijsvoorschriften.

Met behulp van Recip-e verloopt het hele voorschrijfproces steeds meer elektronisch en steeds meer gedematerialiseerd. De digitalisering zorgt voor minder administratie, een betere toegankelijkheid van het voorschrift, meer mogelijkheden om informatie te delen met andere zorgverleners en met de patiënt, enz. Kortom tot een kwalitatievere zorgverlening.

Via deze rubriek kan je als zorgverlener alle ontwikkelingen op het vlak van elektronisch voorschrijven volgen die relevant zijn voor jou.

Het farmaceutisch voorschrift

Een farmaceutisch voorschrift in een ambulante setting (d.w.z. voor een patiënt die niet is gehospitaliseerd) is een voorschrift voor één of meerdere geneesmiddelen.

Sinds 1 januari 2020 gebeuren alle farmaceutische voorschriften in een ambulante setting verplicht elektronisch (op enkele uitzonderingen na). Recip-e heeft de hele digitalisering en dematerialisatie van het farmaceutisch voorschrift en de implementatie ervan op het terrein mogelijk helpen maken. Vandaag blijft Recip-e werken aan verbeteringen van het elektronisch farmaceutisch voorschrift en vooral aan nieuwe functionaliteiten die tegemoetkomen aan een meer geavanceerde multidisciplinaire samenwerking, in overleg met de patiënt.

De bespreking van de noden op het terrein gebeurt steeds in overleg met de verschillende stakeholders, onder meer via een gebruikersgroep die regelmatig bijeenkomt.

Het verwijsvoorschrift

Met een verwijsvoorschrift schrijft een zorgverlener de patiënt verschillende types zorg voor, andere dan farmaceutische zorg (bijv. zorg door een kinesitherapeut, een thuisverpleegkundige…). Net als de farmaceutische voorschriften zullen ook verwijsvoorschriften gedigitaliseerd worden.  Verwacht wordt dat er ook meer en meer naar dematerialisatie zal gegaan worden, gezien er al een grote ervaring is met het farmaceutisch voorschrift.

De digitalisering van verwijsvoorschriften is opgestart in 2022. Als businessverantwoordelijke staat vzw Recip-e in voor de bevraging van de noden op het terrein, de vormgeving van de digitale verwijsvoorschriften aan de hand van multidisciplinaire werkgroepen en de uiteindelijke validatie van de applicatie zodat tegemoetgekomen wordt aan de noden van de zorgverstrekkers.

Daarnaast zal vzw Recip-e ook de software applicatie toepassing valideren, de communicatie naar en vormingen voor de zorgverstrekkers realiseren. Het hele traject verloopt in structurele samenwerking met het Riziv.

Positieve lijst softwarepakketten

HIER vind je alle softwarepakketten voor voorschrijvers en apothekers die al een positieve validatie hebben doorlopen bij Recip-e voor de verschillende functionaliteiten. Zo kan je voor elk pakket nagaan of het een bepaalde functionaliteit wel of (nog) niet aanbiedt.

Contacteer ons