Logo Recip-e

Ik ben

Softwareleverancier

Algemeen

Als softwarehuis speel je een sleutelrol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe functionaliteiten voor zorgverleners/ patiënten en burgers om elektronische voorschriften op te stellen, af te leveren of te beheren. Met jouw software ondersteun je zorgverleners bij hun dagelijkse zorgtaken en draag je op die manier bij tot kwaliteitsvolle, continue zorg voor de patiënt.

Je ondersteunt ook patiënten en burgers bij het beheer van hun farmaceutische voorschriften. Zo kunnen ze onder andere bepalen welke zorgverleners hun voorschriften wel of niet mogen zien, hun voorgeschreven medicatie online reserveren bij een apotheker naar keuze, het overzicht van al hun voorschriften raadplegen…

Via deze rubriek vind je als softwarehuis de informatie die nodig is om de nieuwste updates rond Recip-e te implementeren voor de verschillende groepen zorgverleners (artsen, specialisten, tandartsen, apothekers, enz.) en voor patiënten/burgers.

Het farmaceutisch voorschrift

Een farmaceutisch voorschrift in een ambulante setting (d.w.z. voor een patiënt die niet is gehospitaliseerd) is een voorschrift voor één of meerdere geneesmiddelen.

Sinds 1 januari 2020 gebeuren alle farmaceutische voorschriften in een ambulante setting verplicht elektronisch (op enkele uitzonderingen na). Recip-e heeft de hele digitalisering en dematerialisatie van het farmaceutisch voorschrift en de implementatie ervan op het terrein mogelijk helpen maken. Vandaag blijft Recip-e werken aan verbeteringen van het elektronisch farmaceutisch voorschrift en vooral aan nieuwe functionaliteiten die tegemoetkomen aan een meer geavanceerde multidisciplinaire samenwerking, in overleg met de patiënt.

De bespreking van de noden op het terrein gebeurt steeds in overleg met de verschillende stakeholders, onder meer via een gebruikersgroep die regelmatig bijeenkomt.

Het verwijsvoorschrift

Met een verwijsvoorschrift schrijft een zorgverlener de patiënt verschillende types zorg voor, andere dan farmaceutische zorg (bijv. zorg door een kinesitherapeut, een thuisverpleegkundige…). Net als de farmaceutische voorschriften zullen ook verwijsvoorschriften gedigitaliseerd worden.  Verwacht wordt dat er ook meer en meer naar dematerialisatie zal gegaan worden, gezien er al een grote ervaring is met het farmaceutisch voorschrift.

De digitalisering van verwijsvoorschriften is opgestart in 2022. Als businessverantwoordelijke staat vzw Recip-e in voor de bevraging van de noden op het terrein, de vormgeving van de digitale verwijsvoorschriften aan de hand van multidisciplinaire werkgroepen en de uiteindelijke validatie van de applicatie zodat tegemoetgekomen wordt aan de noden van de zorgverstrekkers. Daarnaast zal vzw Recip-e de software-applicatie valideren, de communicatie naar en vormingen voor de zorgverstrekkers realiseren. Het hele traject verloopt in structurele samenwerking met het Riziv.