Logo Recip-e

Over Recip-e

Hoe werkt Recip-e?

Voorschrijvers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen) sturen elektronische voorschriften op een beveiligde manier naar de databank van Recip-e. Voorschrijvers, apothekers en patiënten kunnen de voorschriften daar raadplegen, op voorwaarde dat ze de juiste rechten hebben en over de juiste software beschikken.

De elektronische voorschriften worden gecodeerd bewaard in de databank van Recip-e. Voorschrijvers en apothekers kunnen de voorschriften van een patiënt raadplegen via de databank, als aan enkele voorwaarden is voldaan (zoals bijvoorbeeld therapeutische relatie met de patiënt in kwestie).

De patiënt kan zijn of haar voorschriften ook zelf bekijken via de databank, via één van de beschikbare patiëntenkanalen. Ook personen aan wie een patiënt een volmacht toekent om zijn of haar voorschriften te beheren kunnen de voorschriften van die patiënt raadplegen via zo’n patiëntenkanaal.

Elk elektronisch voorschrift is voorzien van een unieke identificatie (RID of Recip-e identificatienummer). De alfanumerieke code staat bovenaan op het bewijs van elektronisch voorschrift, onder de barcode.