Logo Recip-e

Ik ben

Als softwarehuis speel je een sleutelrol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe functionaliteiten voor zorgverleners en patiënten/ burgers om elektronische voorschriften op te stellen, af te leveren of te beheren. Met je software ondersteun je zorgverleners bij hun dagelijkse zorgtaken en draag je op die manier bij tot kwaliteitsvolle, continue zorg voor de patiënt.

Als zorgverlener zet je je elke dag in voor de gezondheid van je patiënten. Eén van de instrumenten die je daarbij gebruikt zijn voorschriften, zowel farmaceutische voorschriften als verwijsvoorschriften.

Om je een behandeling op maat te bieden, maken zorgverleners onder meer gebruik van voorschriften. Dat kan gaan om farmaceutische voorschriften maar ook om verwijsvoorschriften. Bij een farmaceutisch voorschrift krijg je één of meerdere geneesmiddelen of farmaceutische producten voorgeschreven, bij een verwijsvoorschrift krijg je zorg voorgeschreven die bijvoorbeeld door een thuisverpleegkundige, een kinesitherapeut of een andere zorgverlener wordt uitgevoerd.