Logo Recip-e

FAQ

Kan een ouder medicatie ophalen voor zijn of haar kind?

Wanneer ouders geneesmiddelen willen afhalen voor een kind waarvoor ze de voorschriften beheren, heb je verschillende opties:
1) Geef een print van het bewijs van elektronisch voorschrift mee aan de ouder.
2) Informeer de ouder dat de KidsID of ISI+-kaart voor een kind jonger dan 12 jaar bij de apotheker gebruikt kan worden (ter identificatie) om de voorschriften op te halen vanuit de Recip-e database.
3) Informeer de ouder dat ze met hun smartphone naar de apotheek kunnen gaan, daar inloggen op de website van MijnGezondheid (inloggen met itsme® of andere; log in in naam van het kind waarvoor de ouder de voorschriften beheert), en zo de openstaande voorschriften ophalen die nodig zijn.
4) Informeer de ouder dat ze zelf de nodige voorschriften kunnen afdriukken via de website van MijnGezondheid (inloggen met eigen eID, itsme® of andere; log in in naam van het kind) en deze meenemen naar de apotheek.
5) Laat de ouder een foto nemen van de print of laat de print inscannen (barcode moet duidelijk zijn). Dit kan via een foto van de print, of van het scherm. Er zijn ook apps op de smartphone die reeds het voorschrift goed inscannen (bijv. Clear Scanner).

Voor de ouders van kinderen bestaat er een wettelijke volmacht. De ouders hebben automatisch toegang tot de voorschriften van de kinderen waarvoor ze deze beheren. Dit kan ook via de website MyHealthViewer. Wanneer de ouder in de apotheek staat, is hiervoor wel een toegang met itsme® nodig.
Gescheiden ouders die niet op hetzelfde domicilie-adres wonen als het kind waarvoor ze de voorschriften beheren, maar wel de wettelijke ouder zijn, hebben op dezelfde manier toegang tot de elektronische voorschriften. Ze kunnen dus inloggen in MijnGezondheid met hun eigen eID en inloggen in naam van het kind.