Logo Recip-e

De privacy-vlag of VISI-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie waarmee de patiënt kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apothekers, één bepaalde apotheker naar keuze of geen enkele apotheker. Deze functie heeft enkel zijn nut bij volledig gedematerialiseerd afleveren, wanneer er geen barcode gescand wordt in de apotheek (met andere woorden, wanneer de patiënt zijn identificatiemiddel aan de apotheker voorlegt zonder voorschrift of geprint bewijs). In geval toch een barcode wordt gescand, wordt deze vlag opgeheven.

De privacy van de patiënt is zeer belangrijk. Indien de patiënt voor bepaalde producten meer privacy vraagt, kan de voorschrijver hierbij helpen door de VISI-vlag op “GESLOTEN” te zetten, waardoor dit voorschrift afgeschermd is. Dit wil zeggen: er is geen toegang via een identificatiemiddel mogelijk (m.a.w. gedematerialiseerd afleveren kan niet). Er is in dit geval enkel toegang mogelijk via het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift.

Per voorschrift is er een VISI-vlag (dit komt dus meestal overeen met één product). Standaard zal de VISI-vlag op “OPEN” staan en zal de inhoud van het voorschrift dus zichtbaar zijn voor alle apotheken. Indien de patiënt je vraagt om de status op “GESLOTEN” te zetten, zal het voorschrift in geen enkele apotheek getoond worden als de patiënt alleen met de eID of het rijksregisternummer naar de apotheek gaat. Daarom druk je best automatisch het voorschrift af zodat de apotheker de barcode kan scannen.
Je kan niet aanduiden dat één bepaalde apotheek de inhoud van het voorschrift wel kan zien (je kan ook niet reserveren voor de patiënt). Je kan enkel de VISI-vlag op “OPEN” of “GESLOTEN” zetten.

Indien de patiënt de zichtbaarheid voor één bepaalde apotheek wil aanpassen, of een voorgeschreven product wil reserveren, zal men dit zelf moeten doen aan de hand van één van de digitale toepassingen om zo het geneesmiddel alsnog af te halen zonder bewijs van elektronisch voorschrift. Alleen de patiënt heeft toegang tot deze functie.

Jouw inschatting van de digitale vaardigheden van een patiënt is zeer belangrijk. De niet-digitale patiënt zal meer begeleiding nodig hebben in dit proces dan de digitale patiënt.

Digitale Patiënt
– Je past de zichtbaarheid van het voorschrift aan in je software indien dit besproken wordt (VISI-vlag “GESLOTEN”); de patiënt geeft zelf aan of hij nog een print wil of niet.
– De patiënt kan bij de apotheker, ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift terecht:
* Het voorschrift digitaal op smartphone tonen en laten scannen. In dit geval wordt de VISI-vlag wel opgeheven, en is de inhoud altijd zichtbaar voor de apotheker.
* Via een patiëntenplatform/app het voorschrift terug zichtbaar maken voor alle apothekers en de medicatie afhalen met de eID bij een apotheker.
* Via een patiëntenplatform/app het voorschrift zichtbaar maken voor één apotheek naar keuze (al dan niet reserveren) en de medicatie afhalen met eID bij deze apotheker.

Niet-Digitale Patiënt
De patiënt verlaat jouw kabinet met een bewijs van elektronisch voorschrift.
Je kan op aangeven van de patiënt de zichtbaarheid van het voorschrift aanpassen in je software (VISI-vlag “GESLOTEN”);

De inhoud van het voorschrift is alleen zichtbaar voor de apotheek waar de patiënt de barcode laat inscannen. Het voorschrift is onzichtbaar voor alle apotheken bij gedematerialiseerd afleveren indien de VISI-vlag “GESLOTEN” is (via eID of rijksregisternummer). Elke apotheker die het voorschrift scant (barcode) heeft daarentegen wel toegang tot de inhoud (via de server van Recip-e).