Logo Recip-e

FAQ

Wat is een privacy- of VISI-vlag?

De privacyvlag of VISI-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie waarmee de patiënt kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apothekers, één bepaalde, of geen enkele apotheker. Deze functie heeft enkel zijn nut bij volledig gedematerialiseerd afleveren, wanneer er geen barcode gescand wordt in de apotheek (met andere woorden, wanneer de patiënt zijn identificatiemiddel aan de apotheker voorlegt zonder voorschrift of geprint bewijs of digitaal bewijs via de app). In geval toch een barcode wordt gescand, wordt deze vlag opgeheven en kan elke apotheker in principe de inhoud van het voorschrift ophalen.

Als voorschrijver kan je de VISI-vlag per voorschrift op “TOE” zetten, wanneer een patiënt jou dit vraagt. Patiënten kunnen ook zelf de privacy vlaggen aanpassen via de digitale toepassingen waarmee ze hun elektronische voorschriften beheren (bijv. een app of webapp).